Regler finns – också i Tyresta naturreservat

 

Efter orienteringstävlingen Järladubbeln uppdagades i Tyresta naturreservat att gator i skogen hade sågats mot målet och att små träd hade kapats. Gamla snitslar och lappar satt kvar.

Stiftelsen Tyrestaskogen förvaltar skogen. Händelsen blev polisanmäld. Orienterarna som anordnade tävlingen har erkänt. Åklagaren avskriver ändå ärendet.

bild: Tyresta

Tyresta nationalpark och naturreservat är ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden och har en av de finaste urskogarna söder om fjällregionen. Tyresta nationalpark inrättades 1993 och omfattar 1.970 hektar. Runt nationalparken ligger Tyresta naturreservat som en skyddande hästsko i söder, öster och norr. Reservatet omfattar 2.700 hektar och totalt är det skyddade området nästan 5.000 hektar.

Det finns stora skyltar och tavlor som upplyser om reglerna i området och att inte ens en kvist får brytas av där.

Kanske är det möjligt att en klubb orienterare i sin springariver inte kan uppfatta, inse och förstå innebörden av allmänna och välkända regler för umgänget med fridlyst natur – trots att de erkänt förseelsen.

Än mera uppseendeväckande är det att en åklagare skall behöva ha problem med att läsa innantill. Texten ”I naturreservatet får du inte skada växtligheten genom att gräva upp växter, bryta kvistar eller fälla träd” är så tydlig att den bör förstås av de flesta.

Åklagaren anser ändå att stiftelsen Tyrestaskogen också uttryckligen borde ha sagt till orienteringsklubben att träd inte får sågas ner. Åklagarens bedömning är att brottet inte har straffbar nivå.

En mljöhandläggare vid länsstyrelsen tycker att detta är en tunn förklaring, särskilt som man aldrig får bryta kvistar eller såga ner träd på någon annans mark – oavsett om det är ett naturreservat eller inte. Styrelsen kunde ju heller inte utgå från att orienteringsklubben skulle såga ner träd.

Länsstyrelsen har beslutat att inte driva ärendet vidare eftersom vad de anmäler ofta blir nedlagt. Åklagarna måste naturligtvis prioritera, men det blir ändå konstigt därför att också relativt små miljömål har betydelse.

Det är viktigt att alla, även åklagare, förstår och respekterar de regler som finns – också i naturen.

[Bild: Tyresta]

SL

One Response to Regler finns – också i Tyresta naturreservat

 1. Måns B skriver:

  Det låter märkligt men tyvärr inte helt oväntat, fast lite ändå. Det hade ju varit intressant att veta hur tillståndet att anordna orienteringstävlingen i nationalparken var skrivet. För jag är ganska övertygad om att ett tillstånd från Länsstyrelsen krävs även i Stockholm.
  Finns där antingen inskrivet vilka föreskrifter som gäller för reservatet eller en hänvisning till gällande föreskrifter så borde detta vara tillräcklig information för åklagaren att gå på.

  Att sedan dessa tillstånd ofta är ganska byråkratiskt skrivna ändrar inte på arrangörernas anvsar för att följa gällande föreskrifter.

  Men i många fall så är tillämpningen av miljöbalken milt uttryckt bristfällig, antingen beroende på bristande kunskap eller intresse från rättmyndigheterna. När vi har så pass få prejudicerande dommar som vi har som vägledning för hur man ska hantera miljöbalken så kan jag bara hålla med dig om att det är väldigt tråkigt när fall som dessa läggs ned.

  Frågan man ställer sig är ju om man i varje enskilt fall måste upplysa en verksamhetsutövare om varje enskild åtgärd de inte får utföra, trots att detta redan finns dokumenterat för att få en prövning till stånd.