Miljövårdsdirektör i teori och praktik

 

En miljökonferens har hållits i Kristianstad.

Utfiskningen och klimatförändringarna tillsamman med övergöd-ningen påstås vara de största hoten mot Skånes miljö.

Arter som riskerar att utrotas på grund av överfiske är ett problem som bekymrar länsstyrelsens miljödirektör Kristian Wennberg.

 

bild: Kristianstadsbladet
Blankålarna är mycket fina i år. De flesta här väger 1,5 kilogram.

 

– Torsken har återhämtat sig i delar av Östersjön, men ålen är på väg att försvinna, påstår miljödirektören.

Hur är det med den saken? – Läser inte miljödirektören Kristianstads-bladet?

De licensierade fiskare Kristianstadsbladet talat med (11 november 2010) säger alla samma sak: ”Ålfångsterna slår alla rekord”.

Det finns enormt mycket ål i Hanöbukten med omnejd i år. Under några få nätter har de fått 20 ton ål – och det liknar inget som fiskarna upplevt tidigare.

Kanske är det dags för miljödirektören att dra på sig stövlarna, lämna skrivbordet och ge sig ut i den lokala biologiska verkligheten i stället för att teoretisera om något ”globalt klimathot”?

5 Responses to Miljövårdsdirektör i teori och praktik

 1. Måns B skriver:

  Jag trodde du var vetenskapsman Svenolov, lite märkligt att posta ett inlägg som detta utan att ha någon större koll på varför ål i stora mängder befinner sig i Hanöbukten just nu.

  Är det så att ålen håller på att återhämta sig, så är det väl väldigt trevligt, men har du sett några sådana forskningsrön på sistone, det har inte jag. Tvärt om så kommer rapporter om att nematoden som orsakar dödlighet och nedsatt kondition hos unga ålar i kontenentala Europa nu även är på spridning norrut i Sverige.

  Om det i stället skulle vara så att mycket ål samlas i Hanöbukten för att där råkar vara varmt i vattnet just nu, och därför blir uppfiskad i en takt som överträffar vad man tidigare sett, så finns det ju en överhängande risk att det ytterligare påverkar populationsutvecklingen nedåt.

  Det är ju inte så sannolikt att den skånska och blekingska ålen klarat sig otroligt mycket bättre än ålen i övriga Sverige just nu. Skulle det finnas en sådan effekt så är det ju inte omöjligt att den går att koppla till länstyrelsernas arbete med att ta bort vandringhinder i vattendragen, men det tror jag som sagt inte.

  Att du sedan kan ha en poäng i att det kanske finns allvarligare hot än klimatförändringar mot den skånska miljön är en helt annan sak.

  • Svenolov Lindgren skriver:

   Måns – Jag har nu hamnat en god bit från den skånska ålakusten och har själv inte intresserat mig för några färska ”forskningsrön” om ålen.

   Däremot har jag redan tidigare kunnat läsa om vad ålfiskarna har berättat för Kristianstadsbladet om höstens ålfiske. Eftersom ingen har kommenterat eller kompletterat deras berättelser så har jag tills vidare trott på dem – och refererat dem – utan att bedöma deras vetenskapliga signifikans.

   Din egen ”sannolikhetskalkyl” är inte entydig: Är det så att ålen håller på att återhämta sig … om det i stället skulle vara så att mycket ål samlas i Hanöbukten … det är ju inte så sannolikt att den skånska och blekingska ålen klarat sig … – Komplettera den gärna med flera detaljer om du har möjlighet; vi är säkert flera som är intresserade.

   En poäng om klimatförändringarna tackar jag för.

 2. Måns B skriver:

  Svenolov
  Jag kollade upp med andra de rapporter som kommit in från ålfiskare i andra delar av västra Skåne (exempelvis i inre Hanöbukten) och det ser ut som om dessa har fått ovanligt lite ål under samma tid som man fått rekordfångster i västre Blekinge och norra delen av Hanöbukten (men detta lär du förmodligen inte få läsa om i Kristianstadbladet).
  Förklaringen verkar vara precis den som jag var inne på i förra kommentaren nämligen att det samlats varmare vatten vilket attraherat ålen, dit precis när ålfiskarna var ute.

  Fångsterna verkar komma från utsättningar i östra Sverige och det finns inget som tyder på att mer ål skulle ha anlänt till Sverige, så läget för ålen verkar vara precis så dystert som Miljödirektören i Skåne påstår.

 3. Svenolov Lindgren skriver:

  Måns,
  Det hade varit intressant om sådana synpunkter också kommit fram i referaten av miljödirektörens föredrag vid miljömålskonferensen i Kristianstad. Då hade det mera liknat aktuell vetenskap än föråldrat skolbokskunnande.

 4. Svenolov Lindgren skriver:

  Fisken försvinner ?
  Så fort vattnet blir varmt försvinner fisken inne i bukten. Det finns varken ål, torsk eller flundror kvar” säger ålfiskaren Bo Hellström i Yngsjö, i Kristianstadsbladet, 20 augusti 2011