Populärvetenskapligt rymdsymposium vid KVA

 

Svenska nationalkommittén för radiovetenskap, SNRV, uppmärk-sammar 10-årsjubileet av ODIN-satelliten, det svenska rymd-observatoriet.

Symposiet kommer förutom ODIN att behandla LOFAR (LOw Frequency Array) där en del nu installeras på Onsala Rymdobservatorium, och EISCAT (European Incoherent SCATter) med verksamhet i bl.a. Kiruna, samt vågutbredning i jordens jonosfär som är grunden för radiokom-munikation på lägre frekvenser såsom kortvåg.

Föreläsningar

10 år med Odins öga på vår atmosfär
Donal Murtagh , Chalmers

LOFAR – en ny era för radioastronomi
Hans Olofsson , Onsala Rymdobservatorium

Ny miljöforskning med högeffektradarn EISCAT 3D – ett fönster till den nära rymden
Esa Turunen , EISCAT

bild: Swedish Space Corporation
ODIN-satelliten

Symposiet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten men bindande föranmälan krävs.

Tid. Torsdag 3 mars 2011 klockan 09.30 – 12.00
Plats. Kungliga Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

 

Läs mer >>
– om Svenska nationalkommittén för radiovetenskap, SNRV, och dess verksamhet.
– om Gigantiskt radioteleskop planeras på södra halvklotet.

[Bild: Swedish Space Corporation]

SL

Kommentarer är stängda.