Fältbiologer i sorgetåg efter vargjakten

 

Med kistor i händerna – en för varje varg som skjutits – kommer Fältbiologerna att gå i ett sorgetåg genom Stockholm på söndag den 6 februari 2011. Med ylanden och tal kommer de vargar som har dödats under årets licensjakt att sörjas.

– Ingenting, absolut ingenting rättfärdigar jakten på en vargstam på bara drygt 200 individer, säger Fältbiologernas ordförande.

– När man ger tillåtelse att jaga varg som är på gränsen till utrotning måste vi fundera över om vi verkligen vill ha varg eller inte. Så som regeringen behandlar vargstammen kan man ju undra om målen med biologisk mångfald bara är tomma ord, säger den ansvarige för Fält-biologernas sorgetåg.

Fältbiologernas sorgetåg samlas på Mynttorget i Stockholm söndagen den 6 februari 2011 klockan 13.30 och går längs Kungsträdgården och Hamngatan mot Sergels torg. Omkring klockan 14.30 hålls talen på Sergels torg.

Läs referaten om Fältbiologernas vargprotest i Stockholm i
Aftonbladet och Sorgetåg för skjutna vargar i Sveriges Radio P4 Väst.

I Göteborg genomfördes redan den 3 januari en sorgemanifestation över illdåden mot den svenska vargstammen av hundratalet ungdomar som samlats till Fältbiologernas riksårsmöte i Kungälv.

Läs mer >>
JaktjournalenSvensk JaktBolagsfaktaNaturskyddsföreningenNya Wermlands-TidningenFilipstad i folkmun

 

Linda Laikre är fältbiologen som blev expert på vargens genetik

Linda Laikre är docent i populationsgenetik vid Stockholms universitet. Hon började studera vargars genetik i slutet av 1980-talet – lika länge har hon varit kritisk mot vargpolitiken.

bild: Thron Ullberg
Vargexpert – docent Linda Laikre

– När de vilda vargarna etablerade sig i Värmland i mitten av 1980-talet, sades det att tio individ räcker för en hållbar stam, nu säger de drygt 200. Jag blir så matt …!

Det krävs minst tusen individ för att vara rimligt säker på en långsiktigt genetiskt hållbar vargstam. Det har Linda Laikre sagt sedan 1988 och hon ändrar sig inte förrän vetenskapen kan visa om hon skulle ha fel.

Linda Likres kunskap om hur många vargar som behövs för en genetiskt frisk stam har ännu inte fått gehör. Regeringen har endast lyssnat till dem som tycker att jakt skapar ökad acceptans för varg, och att en stam med 210 vargar på sikt skulle vara tillräcklig för en gynn-sam bevarandestatus.

De har fel. Men väljer man den modellen, måste man förvalta stammen på bästa sätt. Men inte heller det har regeringen gjort, säger Linda Laikre.

bild: Victor Brott
Ingen vargkunskap alls …

– Det förefaller mig som om Andreas Carlgrens biologiska kunskaper – i synnerhet hans kunskaper i populationsgenetik – är tämligen bristfäl-liga, för att inte säga direkt obefintliga.
– Andreas Carlgren avspeglar en mer allmän förflackning i de natur-vetenskapliga kunskaperna bland svenska politiker som är allvarlig och som tyvärr säger en hel del om naturvetenskapens svaga ställning i det svenska samhället i stort. När vår miljöminister är så uppenbart okunnig om de fundamentala biologiska problem han faktiskt yttrar sig om, så undrar man ju hur det står till bland övriga politiker i regering och riksdag.
          Professor Erik Svensson i Biology and Politics, 4 januari 2010.

 

Skydda oss för inavlade politiker. Importera genetiskt friska politiker från andra länder.

 

[Bilder: Thron Ullberg, Victor Brott]

SL

Kommentarer är stängda.