Internationella året för kemi, 2011

 

Förenta Nationerna har utsett 2011 till kemins internationella år – ett år som ingår i FN:s årtionde för hållbar utveckling. Detta är en hyllning till kemiforskningens framsteg och dess bidrag till ökad livskvalitet.

Det är kemins förtjänst att européernas medellivslängd – som var 48 år vid slutet av 1800-talet – nu är runt 80 år.

Framförallt är det tre kemiska uppfinningar som har förbättrat folkhäl-san och gett människorna ett längre liv: 1. Den första är tvålen, som har gjort att människor kunnat hålla sig rena och slipper att dra runt med en massa skadliga bakterier. 2. Den andra är det klorerade vatt-net, som har gjort att vi fått vatten att dricka som är fritt från sjukdoms-alstrande mikroorganismer. 3. Den tredje är de kemiska läkemedlen, och då i första hand antibiotika.

Vi lever nu i en värld av kemi, på gott och på ont – men kanske mest på gott. Därför behövs också goda kunskaper om kemi.

Unga par sitter på uteserveringarna och pratar. Vi upptäcker i förstone ingen som helst kemi där … men det finns inget som är så fyllt av kemi som en förälskelse.

I en förälskad människas hjärna bildas ämnen som är besläktade med amfetamin, och som gör att man känner sig lycklig. Ämnet fenyletylamin associeras med känslor av eufori; ett kroppseget knark alltså.

Kroppen vänjer sig snart vid fenyletylaminet och skaffar motmedel mot ruset. Därför är förälskelsen oftast ganska kort. Även om kärleken har tagit helt slut så finns det tröst: choklad. Kakao innehåller nämligen ovanligt höga halter av fenyletylamin och liknande ämnen.

När kemin stämmer är allt möjligtVälkommen till kemiåret 2011

 

Kemi och kemisk kunskap ligger bakom många av de innovationer som sedan blir produkter i vår vardag: kläder, läkemedel och mycket annat. Om vi ska kunna hitta nya energilösningar som inte påverkar klimatet och få fram mat till jordens växande befolkning behövs kemisk kunskap.

Var med och fira Kemins år 2011 och lär dig mer om hur kemisk kunskap och forskning driver utvecklingen framåt. (Also In English)

Karlskogas egen Alfred Nobel inviger FN:s kemiår

Läs mer >>

Utställningen ”Kemi – Inga konstigheter!”Kemicentrum vid Lunds universitet vill ge nya perspektiv på vad kemi är och på ett spännande sätt förena estetik och vetenskap.

Kemins år 2011 vid Kemiska institutionen, Lunds universitet

Välkommen till Kemiåret på Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum

Internationella kemiåret 2011 vid Institutionen för kemi, Göteborgs universitet

Kemiåret i Göteborg och västsverige

Kemiåret 2011 vid Stockholms universitet

Kemins år 2011 vid Kemiska sektionen, Uppsala universitet

Ingen ska missa kemins år i Uppsala: Förteckning över aktiviteter.

 

Molekylär gastronomi är den nya kokkonst som bygger på kunskap om biologiska, kemiska och fysikaliska processer vid matlagning. Van-ligen förknippas den med stjärnbeströdda lyxrestauranger, men den kan också utövas hemma i det egna köket.

För dem som själva vill testa den hetaste restaurangtrenden finns nu som hjälp ett startpaket för den molekylära kocken (Ny Teknik, 2 feb-ruari 2011, sidan 24).

En del av den nya kokkonsten går ut på att förändra råvarornas kon-sistens, exempelvis genom att förvandla en flytande soppa till fast form eller lägga ett tunt membran om någon fruktjuice så den kommer att likna en rå äggula.

När kemin stämmer är allt möjligt: Vad sägs om spagetti gjord av tomatsoppa, eller kaviar gjord av citronjuice?

SL

One Response to Internationella året för kemi, 2011

  1. […] Läs också >> Forskare är kärlekens kemi på spåren; Dagens Nyheter, 15 april 2011. Internationella året för kemi 2011. […]