Vetenskapsakademiens program våren 2011

 

Kungliga Vetenskapsakademien är en obunden, icke-statlig orga-nisation med sin främsta uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Ett kunskapsbaserat samhälle som prioriterar utbildning, forskning och innovationer har de bästa förutsättningarna för att möta framtidens utmaningar.

bild: KVA

Här presenteras Kungliga Vetenskapsakademiens program för våren 2011.

Adressen är – om inte annat anges – Kungliga Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm.

Vissa av arrangemangen direktsänds och finns i efterhand tillgängliga som video on demand. Fler uppgifter och eventuella ändringar i pro-grammet finns också här; det uppdateras fortlöpande.

[Bild: KVA]

SL

Kommentarer är stängda.