En stroke upplevd inifrån

 

Hjärnforskaren Jill Bolte Taylor från Indiana, USA, drabbades som 37-åring av en kraftig stroke när ett blodkärl i vänstra halvan av hennes hjärna brast. Den 10 december 1996 förändrades hennes liv för alltid.

Inom loppet av några timmar förlorade hon sin förmåga att tala, läsa, skriva och gå. Hennes minne var i det närmaste helt utraderat.

 

bild: Allison Cooke, Indiana University
Dr Jill Bolte Taylor

Tiden som följde blev en berg-och dalbana mellan två verkligheter: den euforiska känslan från höger hjärnhalva som styr känslor och krea-tivitet, och de logiska rationella tankarna från vänstra hjärnhalvan.

Det tog åtta år för Jill Bolte Taylor att tillfriskna helt. 2008 blev hon utsedd till en av världens 100 mest inflytelserika personer av Time Magazine.

Boken Min stroke av Jill Bolte Taylor tar med läsaren på en resa in i den mänskliga hjärnan. Den kom ut på svenska 2009 och i en ny utgåva 2010 från Internetbokklubben Bra Böcker.

Den som undrar hur det känns att drabbas av stroke bör läsa kapitlet ”Morgonen då stroken slog till”. Där får vi följa en hjärnforskares egen beskrivning av hur de kognitiva funktionerna gradvis försämras.

Den som känner någon som har haft en stroke, eller något annat slags hjärnskada, kan ha hjälp av kapitlen om tillfrisknandet. Där finns tips om sådant som behövs, för att använda eller sprida till någon som kan ha nytta av dem.

 

Läs mer [på engelska] >>

Se och hör Jill Bolte Taylor i The Oprah Show. Jill Bolte Taylor har varit gäst hos Oprah Winfrey vid olika tillfällen, bland annat ägnades ett program enbart åt henne.

A Superhighway to Bliss . The New York Times, 25 maj 2008.

The 2008 TIME 100. Fifth annual list of the world’s most influential people: Scientists & Thinkers – Jill Bolte Taylor.

Dr. Jill Bolte Taylor; hemsida.

* * * * *

Stroke är en sammanfattande benämning på hjärnblödning – som drabbade Jill Bolte Taylor – och blodpropp i hjärnan, också kallat slaganfall eller hjärninfarkt.

En svensk upptäckt kan leda till en ny strokemedicin. Ett ämne har visat sig hjälpa hjärnan att snabbare reparera de skador som uppstår vid en stroke och behandlingen kan påbörjas så sent som efter två dagar. Den svensk-amerikanska upptäckten baseras på observationer som är gjorda på råttor för mer än 70 år sedan. Substansen skall nu testas på patienter i Japan.

För den som kommer in till sjukhus senare än fyra timmar efter en stroke hjälper inte propplösande medicin och de hjärnskador som då har uppstått blir bestående. Med den nya strokemedicinen kan be-handlingen påbörjas också efter två dagar.

Ett problem är att endast var tionde strokepatient kommer in i tid till sjukhus för att kunna få propplösande behandling. Många drabbade kanske inte ens märker att de fått stroke och omgivningen känner inte till symptomen.

Stroke är nu en av de stora folksjukdomarna och den främsta orsaken till livslång invaliditet. 150 000 personer lever idag med någon form av handikapp som orsakats av stroke och möjligheterna till medicinsk behandling är begränsade.

 

Läs också >>

Under stroken blev hon ett med världen – Svenska Dagbladet, torsdag 28 april 2011

Cinna Bromander drabbades av en stroke när hon var 31, Expressen, 2 september 2010.

Minilaboratorium för hjärnceller vid stroke, 18 maj 2010.

Lär känna symptomen – minuter avgör vid stroke, 5 maj 2010.

 

[Bild: Allison Cooke, Indiana University]

SL

One Response to En stroke upplevd inifrån

  1. […] Läs mer om stroke för att inte vara lika okunnig och aningslös som SOS Alarm. Anlita skyndsamt ett kvalificerat företag om olyckan skulle vara framme. […]