Fältbiologerna möter våren

22 mars 2011

 

Rapportering om vårtecken och studier av vårens ankomst – med ett importerat ord: fenologi – har en lång tradition bland fältbio-logerna. Inom föreningen har sådana studier pågått sedan 1960-talet. Data från dessa studier kommer att bli en del av det svenska nätverk för fenologi som startades 2008.

 

blommar nu

Fenologin behandlar tidsförhållanden i naturen. Mycket av det vi uppfattar som årstider är sådana skiften i naturen: bladen slår ut på våren och byter färg på hösten, flyttfåglarna kommer tillbaka till Sverige och björnen vaknar ur sitt ide. Fenologer försöker förutom att beskriva sådana tidsmönster också förstå vad som styr dem och vad som händer om de förändras.

Våren 2008 startades ett svenskt fenologinätverk med representanter från universitet, myndigheter och organisationer för att samla in fenologiska data. Liknande nätverk finns eller bildas i flera länder världen runt.

Följer du årstidernas skiftningar i naturen så kan du hjälpa till genom att rapportera dina iakttagelser om allt från lövsprickning och blomning till fruktmognad, fröspridning, höstlöv och lövfällning.

Inom Svenska fenologinätverket (SWE-NPN) samarbetar nu Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Göteborgs universitet, SMHI, Pollenlabora-torierna och ett växande antal länsstyrelser. Flera fältforsknings-stationer, botaniska trädgårdar och naturum deltar tillsamman med ett landsomfattande nätverk av observatörer.

Fenologinätverket kommer att bygga upp en databas med såväl enskilda personers observationer som data insamlade från fält- och forskningsstationer och historiska data.

 

Artportalen

Artportalen är en oberoende samlingsplats för iakttagelser av arter och omfattar ett avsnitt om fenologi som också ger möjlighet till jämförelser.

Artportalen har särskilda rapportsystem
– för ”växter ” – med mossor, svampar, lavar och alger;
– för fåglar, för övriga ryggradsdjur – däggdjur, grod- och kräldjur, och för fiskar – i hav och sjöar;
– för småkryp – ryggradslösa djur på land och i sötvatten, och för ryggradslösa djur i havet.

Var och en som själv vill kan bli rapportör och bestämmer själv vad som skall rapporteras.

Artportalen 2011-03-24

Iakttagelserna kan fritt utnyttjas av alla – allmänhet, forskare, organisationer och myndigheter. Alla observationer publiceras först och kvalitetsgranskas i efterhand av ansvariga inom respektive ideell förening.

 

Läs också >>

Vårtecken i samhällets tjänst, av Kjell Bolmgren, Åslög Dahl & Ola Langvall, Svensk Botanisk Tidskrift, 104 (45–51), 2010

Se klimatförändringen med egna ögon – gör fenologiska observationer, av Åslög Dahl, Kjell Bolmgren & Ola Langvall, Svensk Botanisk Tidskrift, 102 (19–26), 2008

SFU:s fenologiundersökning 1965, av Rolf Jorde
Fältbiologernas fenologirapport 1966, av Rolf Jorde
Våren 1972 i Norden, en fenologirapport från Fältbiologerna av Bo Olsson

Fältbiologerna möter våren 2011 – våren 2009 – våren 2008 – våren 2007 – våren 2006 – våren 2005 – våren 2004 – våren 2003 – våren 2002 – våren 2001 – våren 2000.

SL


Årets bäste biologilärare belönas av vetenskaps-akademien 2011

17 mars 2011

 

Kungliga vetenskapsakademien har delat ut Ingvar Lindqvistpriset i biologi 2011 till Rasmus Neideman, Norra Real gymnasium i Stockholm, för hans forskningsinriktade undervisning med projekt som präglas av starkt elevengagemang och ett strikt vetenskapligt synsätt.

bild: Magnus Hjalmarson Neideman
Rasmus Neideman, Norra Real

Kungliga vetenskapsakademien vill genom sitt lärarpris visa Sveriges lärare i matematik och naturvetenskap sin uppskattning, och samtidigt fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets utveckling.

Priset delas ut vid Kungliga vetenskapsakademiens högtidssamman-komst torsdagen den 31 mars 2011 och omfattar till pristagaren personligt 50 000 kronor och till hans skola 20 000 kronor för natur-vetenskaplig verksamhet och för inköp av litteratur.

Priset delas ut sedan 1991 och har fått sitt namn efter professor Ingvar Lindqvist, som var akademiens preses under åren 1987–91. Han tog initiativ till en rad akademiaktiviteter för att visa på lärarnas viktiga roll i samhället.

Under Ingvar Lindqvist-dagen den 29 mars 2011 presenterar årets pristagare sin undervisning. Hela dagen kommer att direktsändas på denna webbplats. Programmet finns här.

Deltagande i Ingvar Lindqvist-dagen är kostnadsfritt men föranmälan krävs.

 

Läs också om >> Årets bästa biologilärare 2010

 

[Bild: Magnus Hjalmarson Neideman]

SL


Fortsatt babbel om varg

14 mars 2011

 

EU-kommissionen har riktat hård kritik mot vargjakten i Sverige. Efter jakten har regeringen lovat att plantera in vargar för att förstärka den svenska stammen genetiskt.

Nu visar det sig vara svårare att plantera in nya vargar i landet än vad regeringen hade tänkt (?) sig.

 

bild: Victor Brott
Ingen vargkunskap alls … men miljöminister

Först lovade miljöministern att vargvalpar skulle tas från svenska djurparker och placeras ut i naturen redan i vår. Det har visat sig vara omöjligt …

En annan av regeringens planer har varit att hämta vargar från Finland. Nu säger de finska myndigheterna nej …

Finland vill inte ge bort vargvalpar, men kan tänka sig att leverera vuxna vargar. Detta blir emellertid inte heller aktuellt om Sverige ställer krav på att vargarna först skall observeras i ett halvår i Finland. Om Sverige vill ha finska vargar måste djuren tas in i Sverige omedelbart.

För att vara förvissade om att djuren inte bär på rabies anser svenska myndigheter att vargar från Finland skall märkas med radiosändare, avmaskas, vaccineras mot rabies och följas på finsk mark under sex månader. Det är inte lämpligt att flytta vargar direkt till Sverige, oavsett om de släpps ut fritt i skogen eller hålls i karantän.

Finska Jord- och skogsbruksministeriet anser att det är en svensk angelägenhet att också visa sin vilja att göra vad man har snackat om …

[Bild: Victor Brott]

SL


SOS Alarm är värre än många vet

11 mars 2011

 

Efter artikeln om mannen som inte fick ambulanstransport när han hade fått stroke, har flera läsare hört av sig till Nerikes Allehanda och vittnat om liknande problem.

# # #

När Lena, som själv är sjukvårdsutbildad, ringde SOS Alarm för att hennes far behövde en ambulans svarade operatören:
Är du säker på att han har fått en stroke?
.

Lena bestämde sig för att själv skjutsa sin far till sjukhuset.

# # #

Vid ett besök på SOS Alarm tog Lena chefen till sidan och berättade om det bemötande som hon fått.

Chefen beklagade det inträffade och lovade att något sådant inte skulle hända igen …     Suck!

Nu har det uppenbarligen ändå hänt igen. [Tydligen flera gånger … ]

# # #

Detta är upprörande. Endast kompetent och professionell personal med ett trevligt bemötande borde få arbeta vid SOS Alarm.

Ett första steg borde kanske vara att byta ut ledningen

SL


Alarmerande okunnigt vid SOS Alarm

10 mars 2011

 

En man i Örebro drabbades av stroke. Först tappade han talet och minnet, sedan svimmade han. När han vaknade till och kunde larma 112 blev han uppmanad att ta taxi till sjukhuset.

Jo, han blev uppmanad att ta taxi till sjukhuset.

# # #

Det är viktigt att allmänheten känner förtroende för SOS Alarm, påstår chefen för SOS-operatörerna.

Hon hoppas att SOS Alarm kan få tillbaka den sjuke mannens förtroende genom att en sjuksköterska kontaktar honom …     Suck!

Anledningen till att ingen ambulans skickades den här gången skall utredas. Hon bör känna tacksamhet för att inte i stället tvingas utreda ett dödsfall.

Läs mer om stroke för att inte vara lika okunnig och aningslös som SOS Alarm. Anlita skyndsamt ett kvalificerat företag om olyckan skulle vara framme.

SL


Stora öar i Östersjön

04 mars 2011

 

En möjligen rysk eller sovjetisk ubåt har påträffats i Östersjön, men fortfarande oklart var.

Den ena stora kvällstidningen påstår att det är ”utanför Öland” medan den andra påstår att det är ”utanför Gotland”.

Motsvarande geografiska problem har uppmärkammats tidigare.

ubåt

Kanske kan Carl Fries’ Sverigebok ” De stora öarna i Östersjön” bjuda på någon förklarande vägledning.

Huvudstadens morgontidningar är mera eniga om positionen ”utanför Gotland” eller ”söder om Gotland”. Vraket ligger inom svensk eko-nomisk zon men inte i svenskt vatten. Att det ligger i internationellt vatten kan innebära att också andra länder har intresse av det.

SL