Fortsatt babbel om varg

 

EU-kommissionen har riktat hård kritik mot vargjakten i Sverige. Efter jakten har regeringen lovat att plantera in vargar för att förstärka den svenska stammen genetiskt.

Nu visar det sig vara svårare att plantera in nya vargar i landet än vad regeringen hade tänkt (?) sig.

 

bild: Victor Brott
Ingen vargkunskap alls … men miljöminister

Först lovade miljöministern att vargvalpar skulle tas från svenska djurparker och placeras ut i naturen redan i vår. Det har visat sig vara omöjligt …

En annan av regeringens planer har varit att hämta vargar från Finland. Nu säger de finska myndigheterna nej …

Finland vill inte ge bort vargvalpar, men kan tänka sig att leverera vuxna vargar. Detta blir emellertid inte heller aktuellt om Sverige ställer krav på att vargarna först skall observeras i ett halvår i Finland. Om Sverige vill ha finska vargar måste djuren tas in i Sverige omedelbart.

För att vara förvissade om att djuren inte bär på rabies anser svenska myndigheter att vargar från Finland skall märkas med radiosändare, avmaskas, vaccineras mot rabies och följas på finsk mark under sex månader. Det är inte lämpligt att flytta vargar direkt till Sverige, oavsett om de släpps ut fritt i skogen eller hålls i karantän.

Finska Jord- och skogsbruksministeriet anser att det är en svensk angelägenhet att också visa sin vilja att göra vad man har snackat om …

[Bild: Victor Brott]

SL

Kommentarer är stängda.