Fältbiologerna möter våren

 

Rapportering om vårtecken och studier av vårens ankomst – med ett importerat ord: fenologi – har en lång tradition bland fältbio-logerna. Inom föreningen har sådana studier pågått sedan 1960-talet. Data från dessa studier kommer att bli en del av det svenska nätverk för fenologi som startades 2008.

 

blommar nu

Fenologin behandlar tidsförhållanden i naturen. Mycket av det vi uppfattar som årstider är sådana skiften i naturen: bladen slår ut på våren och byter färg på hösten, flyttfåglarna kommer tillbaka till Sverige och björnen vaknar ur sitt ide. Fenologer försöker förutom att beskriva sådana tidsmönster också förstå vad som styr dem och vad som händer om de förändras.

Våren 2008 startades ett svenskt fenologinätverk med representanter från universitet, myndigheter och organisationer för att samla in fenologiska data. Liknande nätverk finns eller bildas i flera länder världen runt.

Följer du årstidernas skiftningar i naturen så kan du hjälpa till genom att rapportera dina iakttagelser om allt från lövsprickning och blomning till fruktmognad, fröspridning, höstlöv och lövfällning.

Inom Svenska fenologinätverket (SWE-NPN) samarbetar nu Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Göteborgs universitet, SMHI, Pollenlabora-torierna och ett växande antal länsstyrelser. Flera fältforsknings-stationer, botaniska trädgårdar och naturum deltar tillsamman med ett landsomfattande nätverk av observatörer.

Fenologinätverket kommer att bygga upp en databas med såväl enskilda personers observationer som data insamlade från fält- och forskningsstationer och historiska data.

 

Artportalen

Artportalen är en oberoende samlingsplats för iakttagelser av arter och omfattar ett avsnitt om fenologi som också ger möjlighet till jämförelser.

Artportalen har särskilda rapportsystem
– för ”växter ” – med mossor, svampar, lavar och alger;
– för fåglar, för övriga ryggradsdjur – däggdjur, grod- och kräldjur, och för fiskar – i hav och sjöar;
– för småkryp – ryggradslösa djur på land och i sötvatten, och för ryggradslösa djur i havet.

Var och en som själv vill kan bli rapportör och bestämmer själv vad som skall rapporteras.

Artportalen 2011-03-24

Iakttagelserna kan fritt utnyttjas av alla – allmänhet, forskare, organisationer och myndigheter. Alla observationer publiceras först och kvalitetsgranskas i efterhand av ansvariga inom respektive ideell förening.

 

Läs också >>

Vårtecken i samhällets tjänst, av Kjell Bolmgren, Åslög Dahl & Ola Langvall, Svensk Botanisk Tidskrift, 104 (45–51), 2010

Se klimatförändringen med egna ögon – gör fenologiska observationer, av Åslög Dahl, Kjell Bolmgren & Ola Langvall, Svensk Botanisk Tidskrift, 102 (19–26), 2008

SFU:s fenologiundersökning 1965, av Rolf Jorde
Fältbiologernas fenologirapport 1966, av Rolf Jorde
Våren 1972 i Norden, en fenologirapport från Fältbiologerna av Bo Olsson

Fältbiologerna möter våren 2011 – våren 2009 – våren 2008 – våren 2007 – våren 2006 – våren 2005 – våren 2004 – våren 2003 – våren 2002 – våren 2001 – våren 2000.

SL

Kommentarer är stängda.