Anton Stuxberg och Rebaus Naturhistoria 1879

30 april 2011

 

För något år sedan kom jag åter att intressera mig för Gotska Sandön och för Eisen och Stuxberg. Nu med internet som ett naturligt arbetsverktyg fann jag Anton Stuxberg – och min gamla Rebaus Naturhistoria.

 

Rebau 1879; bild: Lindgren Labs

 

1960-talet var alldeles färskt när jag tillsamman med några vänner besökte en auktion på landsbygden någonstans i östra Skåne. Jag köpte en låda med småprylar och ett par böcker för någon krona.

Två skinnband – Rebaus Naturhistoria – med guldornerade ryggar och handkolorerade planscher saknade uppgift om tryckår men verkade för mig vara ”mycket gamla”.

Detta var långt före tiden med intenet och Google, så utan att få veta mera lät jag böckerna hamna i hyllan – och sedan under femtio år också följa mig genom några flyttar i landet.

När jag i mitten av 1960-talet började mina fältstudier på Gotska Sandön var Eisen och Stuxberg bland de första författare jag kom i kontakt med. Också detta var långt före Google, AltaVista och internet.

De första naturvetenskapliga undersökningarna av Gotska Sandön gjordes 1867 av två unga grabbar som på sommaren från den 28 juni till den 16 juli besökte ön ytterst i havet. Gustaf Eisen var tjugo år och Anton Stuxberg bara arton. Deras rapport publicerades 1868.

Min vidgade kunskap om Gustaf Eisen kom från boken Russinkungen av Fredrik Sjöberg (2009). Men Anton Stuxberg då …?

 

Anton Stuxberg föddes på Gotland den 12 april 1849. Han var son till kyrkoherden i Bunge. Den 30 november 1902 dog han av en hjärt-infarkt, endast 53 år gammal. Det Stuxbergska familjearkivet har över-lämnats till Arkivcentrum i Visby 2010 med bland annat skriftväxlingen med fadern Johannes och de två bröderna i Fårösund och andra handlingar som beskriver studentlivet och de vetenskapliga expedi-tionerna.

Efter sina arbeten på Gotska Sandön och Gotland 1869 började Anton Stuxberg studier vid universitetet i Uppsala där han gjorde en snabb karriär. Som 26-åring disputerade han på en avhandling om ryggrads-lösa djur och blev filosofie doktor i zoologi 1875.

Han var en av den tidens främsta kännare av den arktiska faunans fiskar och evertebrater och gjorde flera resor till Arktis – norra Sibirien, Novaja Zemlja, Jenisej – och deltog 1878–1880 i Vegaexpeditionen. Hans senare resor gick till Kaukasus och Krim. Från 1882 och fram till sin död 1902 var Anton Stuxberg intendent vid Naturhistoriska museet i Göteborg.

Anton Stuxberg var i sin ungdom en av de fattiga studenterna i Uppsala. Bevarade handlingar visar hur fader Johannes fick betala indrivning efter sonens köp av vetenskaplig litteratur.

Anton Stuxberg umgicks med målaren Carl Larsson och den unge August Strindberg och är omtalad i ”En dåres försvars-tal”; det är också han som gestaltas som doktor Borg i ”Röda rummet”. Hans blivande hustru Helga Frankenfeldt var nära vän med August Strindberg. När Vegaexpeditionen kom hem till Sverige skrev Anton Stuxberg till August Strindberg:
– Nu är det mycket festligheter på gång och du måste genast lämna tillbaks fracken du lånat.

 

Rebau 1879; bild: Lindgren Labs

 

Heinrich Rebau är författarpseudonym för Christian August Gebauer.
Han föddes i Knobelsdorf i Sachsen den 28 augusti 1792 och dog i Tübingen den 15 november 1852.

Gebauer blev 1818 professor i filosofi vid det nyetablerade universi-tetet i Bonn. Som författare hade han en omfattande produktion men viktigast var hans populärt naturvetenskapliga skrifter. Hans mest betydelsefulla arbete ”Volksnaturgeschichte”, 1838, gavs ut i sin sjunde bearbetade upplaga med titeln ”Naturgeschichte für Schule und Haus” 1877.

Rebaus Naturhistoria för skolan och hemmet gavs ut av Oscar Lamms Förlag i Stockholm på svenska 1879 i översättning och bear-betning efter originalets sjunde upplaga . De tre delarna omfattar 1049 sidor text, 39 sidor register, 79 träsnitt och 49 handkolorerade planscher, tecknade av Carl Votteler och tryckta och handkolorerade i Tyskland. Volym ett omfattar delen Djurriket (741 sidor) och volym två delarna II–Växtriket (158 sidor) och III–Mineralogi och Geologi (150 sidor).

Översättningen och bearbetningen av delen om djurriket är gjord av Anton Stuxberg.

 


Rebau 1879, plansch 1
  Rebau 1879,  plansch 36   Rebau 1879, plansch 37   Rebau 1879, plansch 48
Rebaus Naturhistoria, planscherna 1, 36, 37 och 48
[Förstora – i två steg – genom att klicka på planschen.]

 

Slutligen hade jag funnit en bok av Anton Stuxberg – efter femtio år, och i mitt eget bibliotek. Den var väl värd de kronor jag betalade för den på auktionen 1961 och kostar nu i antikvariat tusen kronor. Det gläder mig fortfarande att bläddra bland de handkolorerade plancherna.

Rebaus Naturhistoria är nu placerad på en av de översta hyllorna i mitt bibliotek tillsamman med Eisen & Stuxberg (1868).

[Bilder: Lindgren Labs]

SL


Kärlekens kemi – vad händer i hjärnan när vi blir förälskade?

24 april 2011

 

Vad händer i hjärnan som leder till att det spritter i hela kroppen, hjärtat rusar och en enda finns i tankarna?

Vid den öppna föreläsningen tisdagen den 10 maj 2011 kommer neurokemisten Anna-Lena Ström att presentera de biokemiska signaler och banor i hjärnan som är inblandade vid en förälskelse.

 

 

 

Stockholms universitet ger öppna föreläsningar där universitetets forskning presenteras i populärvetenskaplig form. Öppna föreläsningar är gratis och för alla.

Tisdagsföreläsning den 10 maj 2011, klockan 18.00–19.30.
De flesta öppna föreläsningarna direktsänds via webben med start omkring klockan 17.45.

Stockholms universitet, Södra huset, Frescati, Hörsal 6.
    T-banestation: Universitetet.
    Roslagsbanan: Universitetet.
    Bussar: 40, 70, 540, 608 och 670.
    Bil: Högra sidan av Roslagsvägen norr om Roslagstull.

Föreläsare: Anna-Lena Ström, forskare i neurokemi.

 Logo: IYC 2011

 

 

 

 

 

 

Läs också >>
Forskare är kärlekens kemi på spåren; Dagens Nyheter, 15 april 2011.
Internationella året för kemi 2011.

SL


Ur askan i elden?

23 april 2011

 

Några landsting säger upp avtalen med SOS Alarm efter den senaste tidens händelser.

Det privatägda företaget MedHelp kommer att ta emot larmsamtalen, eftersom MedHelphade ett starkare anbud”.

Det finns anledning att fundera över i vilken utsträckning enbart pengarna fått avgöra och vilken kompetens MedHelp kommer att tillhandahålla.

Händelser i Kristinehamn inger inte något.förtroende för MedHelp: deras så kallat ”erfarna sjuksköterskor” varken minns eller förstår …

Sjuksköterskorna har tidigare fått extra betalt inom MedHelp för att hålla patientsamtalen korta: Den som klarade att hålla snittiden fick 1.000 kronor extra i månaden …

Ja, se pengar, pengar, pengar; jag blir sjuuuk …

SL


Osamu Terasaki – nu Sveriges främste kemist

15 april 2011

 

Bland de 100 främsta kemisterna i världen finns nu endast en svensk forskare – professor Osamu Terasaki, Stockholm.

 

bild: Kerstin Mothander
Osamu Terasaki

Thomson Reuters har presenterat världens främsta kemister under de senaste tio åren. Urvalet är baserat på bibliografisk metod – antalet publicerade vetenskapliga arbeten, vilka tidskrifter de publicerats i och hur ofta de citerats av andra forskare.

Professor Osamu Terasaki har under de senaste tio åren publicerat 92 (nittiotvå) vetenskapliga arbeten och placerar sig därmed på plats 52 bland världens 100 främsta kemister.

Professor Terasaki är verksam vid avdelningen för oorganisk kemi och strukturkemi vid Stockholms universitet. Ingen annan svensk har placerat sig bland dessa 100 världsbästa kemister.

Logo: IYC 2011

 

 

Läs också >>

The world’s top 100 chemists over the past 10 years as ranked by the impact of their published research; by Thomson Reuters, 2011.

[Bild: Kerstin Mothander]

SL


Varg i Skåne igen?

14 april 2011

 

Ett vargliknande djur korsade vägen utanför Arkelstorp för några veckor sedan. Senast en vild varg med säkerhet rörde sig ner till Skåne var hösten 2009.

Det är vanligt att människor tar fel och tror sig ha sett en varg när det egentligen rör sig om en hund.

Det är ändå mycket möjligt att det här var en varg, säger en forskare vid Grimsö forskningsstation. Fler än 90 procent av vargarna i Sverige är inte försedda med sändare så efter hand som antalet vargar ökar, blir det också vanligare att de kommer ner till Skåne.

Vid veckoslutet syntes en vilsen varg inne i centrala Helsingborg.

SL


SOS – ytterligare en sjuksköterska utan förstånd

13 april 2011

 

En 23-årig yngling hade larmat SOS tre gånger. Han ringde 112 tills han svimmade. Ändå fick han ingen ambulans. – Han hittades död av sin granne.

* * *

När han ringde 112 klockan 05.54 en dag i januari hade han svårt att andas; han svimmade när han reste sig. Han berättade detta för sjuk-sköterskan på SOS Alarm och sa att han behövde en ambulans.

Sköterskan bedömde inte symptomen som allvarliga. – Han fick inte någon ambulans.

Samtalet bröts, antagligen för att han svimmade. Han blev uppringd av sköterskan och fick återigen förklara att han inte kunde andas. – Han fick inte någon ambulans den här gången heller.

Vid det sista samtalet, några minuter efter klockan 06, bedömde sjuk-sköterskan att han led av panikångest. Sköterskan skickade ingen ambulans.

* * *

Hur ofta sådana här felbedömningar görs kan chefsläkaren vid SOS Alarm inte säga.

Men människor gör misstag, medger han*  *  *

Läs mer >>
om nonchalans och inkompetens inom akutsjukvården # 1# 2# 3

Senare >>
Sjuksköterskan får sparken (14 april 2011)

SL


Målat vid vattnet

11 april 2011

 

Känner någon till mera om konstnärerna F. Sörhed (1950) och A-son (1954) och kan berätta något om dem och deras målningar?

logo: konst

 

A-son, 1954
A-son (1954), 44 x 37 cm, olja på masonite.

A-son
 

 

 

Sörhed, 1950
F. Sörhed (1950), 45 x 27 cm, olja på masonite.

Sörhed

 

 

 

 

[Bilder: Lindgren Labs]

SL


2011 är skogens år

09 april 2011

 

FN har utsett 2011 till det internationella skogsåret. Under hela året kommer skogen och värdet av skog att uppmärksammas runt om i världen.

I Sverige samverkar nätverket Naturens år mellan organisationer och myndigheter som följer FN:s årliga kampanjer om naturens värden för att skapa engagemang, sprida information och öka kunskaperna om skogen.

 

logo: Internationella skogsåret

Under 2011 kommer nationer, myndigheter och organisationer världen över att visa på skogens betydelse för människans överlevnad.

Skogen är en viktig källa till förnybara råvaror, men skogsbruket har samtidigt en betydande inverkan på Sveriges biologiska mångfald – värdefulla naturskogar och andra skyddsvärda biotoper kan exem-pelvis hotas av avverkning.

Levande skogar” är ett av de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt. Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras, och kulturmiljövärden och sociala värden tas till vara.

Landsbygdsministern, Eskil Erlandsson (c), och miljöministern, Andreas Carlgren (c), ansvarar för regeringens politik för naturvård, skogsskydd och hållbart skogsbruk. Kampanjåret syftar till att främja ett hållbart brukande av skogen.

Skogen har blivit en globalt högt prioriterad politiska fråga. I Nagoya under konventionen om biologisk mångfald beslutades att avskog-ningen i världen ska halveras före år 2020; länderna ska också säkra ett långsiktigt skydd för 17 procent av landytan. I Cancún under klimat-konventionen beslutades om stöd för fattiga länder för att hindra ut-armningen av skogen.

 

logo: Tobias Flygar

Ett 30-tal organisationer och myndigheter samverkar i nätverket Naturens år. Fjärilen som symbol för Naturens år är skapad av Tobias Flygar.

Syftet med nätverket är att driva en nationell samverkan kring aktuella teman. Nätverket startades 2009 för att uppmärksamma 100-års-jubileet av Sveriges första nationalparker och naturskyddlagstiftning. Samarbetet fortsatte 2010 med biologisk mångfald som tema med anledning av FN:s internationella år för biologisk mångfald (IYB), och i år, 2011, är temat skogen med anledning av FN:s internationella skogsår.

SL


Med Bengt Ehnström bland sälg och asp

08 april 2011

 

Onsdagen den 13 april kommer Bengt Ehnström till Naturicum i Uppsala för ett föredrag om livet bland sälg och asp och en efter-följande exkursion i fält.

 

bild: CBM
Bengt Ehnström

Bengt Ehnström är en av Nordens mest framstående entomologer. I samarbete med Centrum för biologisk mångfald och konstnären Martin Holmer har han 2009 gett ut bokenSälg – livets viktigaste frukost” som i text och bild på ett pedagogiskt sätt visar sälgens stora betydelse för biologisk mångfald.

Dagens program vid Centrum för biologisk mångfald, CBM

Kl. 13.00 – Föreläsning (Wahlbergsalen, Naturicum, Bäcklösavägen 10, Uppsala – Hitta dit]

Kl. 14:00 – Fika, köket

Kl. 14:30 – Exkursion i närliggande skog. Samling i köket, Naturicum.

Programmet är kostnadsfritt.

Bengt Ehnström arbetar nu på uppföljaren till ”livets viktigaste frukost”: ”Asp – skogens dansande drottning”.

bild: CBM
Sälg – livets viktigaste frukost

 

[Bilder: Centrum för biologisk mångfald, CBM]

SL


”Erfarna sjuksköterskor” vid MedHelp i Kristinehamn förmår inte hjälpa

06 april 2011

 

Att bli sjuk år riskfyllt, särskilt om man är ensam. Ibland finns hjälp att få men några möter en bottenlös okunnighet och kvalificerad inkompetens. MedHelp är företaget som sköter sjukvårdsrådgiv-ningen åt landstinget.

bild: Sjukvårdsrådgivning

En 60-årig man i Kristinehamn föll en fredag i sin lägenhet och slog sig svårt. Han fick smärtor i ena foten och kunde inte röra ena armen. Han lyckades släpa sig till sin säng och försökte sedan under flera timmar att ringa efter hjälp.

Halv fem på eftermiddagen fick han tala med en ”erfaren sjuksköt-erska” (?) som konstaterade att han borde få träffa en läkare … men sedan bröts samtalet. Sköterskan hade sagt att hon skulle ringa upp igen – men det mindes inte sköterskan. – Hon ringde aldrig tillbaka.

Sköterskan har vid MedHelps interna utredning förklarat att hon inte minns hur hon tänkte (?) när hon inte ringde upp mannen.

Klockan 20 i nio på kvällen fick han tala med en annan sjuksköterska, ännu ”mer erfaren än den första” (?). Mannen berättade hur ont han hade, att han kissat på sig och att han inte kunde röra fot och arm; han trodde att armen var bruten.

Han fick rådet att sova på saken och på lördagen – alltså efter ett dygn! – kontakta jourcentralen ”så att han slapp åka till Karlstad”.

Denna sköterska förstår inte hur hon kunde komma med så katastrofalt dåliga råd (?)

MedHelp anser att sköterskorna skulle ha kontaktat SOS alarm för dirigering av en ambulans.

Den här gången kom slutligen också hjälpen från SOS alarm sedan mannens gode vän hade ringt och larmoperatören skickat en ambulans som tog mannen till Karlskoga lasarett. Där konstaterades ett brott på fotleden och ett komplicerat brott på axeln.

* * * * *

Dessvärre är det många som inte känner något förtroende för SOS alarm efter att där ha träffat på okunnig och aningslös personal. Tyvärr är det inte alltid kompetent och professionell personal med ett trevligt bemötande som arbetar vid SOS Alarm.

 

[Bild: Sjukvårdsrådgivning]

SL