Anton Stuxberg och Rebaus Naturhistoria 1879

30 april 2011

 

För något år sedan kom jag åter att intressera mig för Gotska Sandön och för Eisen och Stuxberg. Nu med internet som ett naturligt arbetsverktyg fann jag Anton Stuxberg – och min gamla Rebaus Naturhistoria.

 

Rebau 1879; bild: Lindgren Labs

 

1960-talet var alldeles färskt när jag tillsamman med några vänner besökte en auktion på landsbygden någonstans i östra Skåne. Jag köpte en låda med småprylar och ett par böcker för någon krona.

Två skinnband – Rebaus Naturhistoria – med guldornerade ryggar och handkolorerade planscher saknade uppgift om tryckår men verkade för mig vara ”mycket gamla”.

Detta var långt före tiden med intenet och Google, så utan att få veta mera lät jag böckerna hamna i hyllan – och sedan under femtio år också följa mig genom några flyttar i landet.

När jag i mitten av 1960-talet började mina fältstudier på Gotska Sandön var Eisen och Stuxberg bland de första författare jag kom i kontakt med. Också detta var långt före Google, AltaVista och internet.

De första naturvetenskapliga undersökningarna av Gotska Sandön gjordes 1867 av två unga grabbar som på sommaren från den 28 juni till den 16 juli besökte ön ytterst i havet. Gustaf Eisen var tjugo år och Anton Stuxberg bara arton. Deras rapport publicerades 1868.

Min vidgade kunskap om Gustaf Eisen kom från boken Russinkungen av Fredrik Sjöberg (2009). Men Anton Stuxberg då …?

 

Anton Stuxberg föddes på Gotland den 12 april 1849. Han var son till kyrkoherden i Bunge. Den 30 november 1902 dog han av en hjärt-infarkt, endast 53 år gammal. Det Stuxbergska familjearkivet har över-lämnats till Arkivcentrum i Visby 2010 med bland annat skriftväxlingen med fadern Johannes och de två bröderna i Fårösund och andra handlingar som beskriver studentlivet och de vetenskapliga expedi-tionerna.

Efter sina arbeten på Gotska Sandön och Gotland 1869 började Anton Stuxberg studier vid universitetet i Uppsala där han gjorde en snabb karriär. Som 26-åring disputerade han på en avhandling om ryggrads-lösa djur och blev filosofie doktor i zoologi 1875.

Han var en av den tidens främsta kännare av den arktiska faunans fiskar och evertebrater och gjorde flera resor till Arktis – norra Sibirien, Novaja Zemlja, Jenisej – och deltog 1878–1880 i Vegaexpeditionen. Hans senare resor gick till Kaukasus och Krim. Från 1882 och fram till sin död 1902 var Anton Stuxberg intendent vid Naturhistoriska museet i Göteborg.

Anton Stuxberg var i sin ungdom en av de fattiga studenterna i Uppsala. Bevarade handlingar visar hur fader Johannes fick betala indrivning efter sonens köp av vetenskaplig litteratur.

Anton Stuxberg umgicks med målaren Carl Larsson och den unge August Strindberg och är omtalad i ”En dåres försvars-tal”; det är också han som gestaltas som doktor Borg i ”Röda rummet”. Hans blivande hustru Helga Frankenfeldt var nära vän med August Strindberg. När Vegaexpeditionen kom hem till Sverige skrev Anton Stuxberg till August Strindberg:
– Nu är det mycket festligheter på gång och du måste genast lämna tillbaks fracken du lånat.

 

Rebau 1879; bild: Lindgren Labs

 

Heinrich Rebau är författarpseudonym för Christian August Gebauer.
Han föddes i Knobelsdorf i Sachsen den 28 augusti 1792 och dog i Tübingen den 15 november 1852.

Gebauer blev 1818 professor i filosofi vid det nyetablerade universi-tetet i Bonn. Som författare hade han en omfattande produktion men viktigast var hans populärt naturvetenskapliga skrifter. Hans mest betydelsefulla arbete ”Volksnaturgeschichte”, 1838, gavs ut i sin sjunde bearbetade upplaga med titeln ”Naturgeschichte für Schule und Haus” 1877.

Rebaus Naturhistoria för skolan och hemmet gavs ut av Oscar Lamms Förlag i Stockholm på svenska 1879 i översättning och bear-betning efter originalets sjunde upplaga . De tre delarna omfattar 1049 sidor text, 39 sidor register, 79 träsnitt och 49 handkolorerade planscher, tecknade av Carl Votteler och tryckta och handkolorerade i Tyskland. Volym ett omfattar delen Djurriket (741 sidor) och volym två delarna II–Växtriket (158 sidor) och III–Mineralogi och Geologi (150 sidor).

Översättningen och bearbetningen av delen om djurriket är gjord av Anton Stuxberg.

 


Rebau 1879, plansch 1
  Rebau 1879,  plansch 36   Rebau 1879, plansch 37   Rebau 1879, plansch 48
Rebaus Naturhistoria, planscherna 1, 36, 37 och 48
[Förstora – i två steg – genom att klicka på planschen.]

 

Slutligen hade jag funnit en bok av Anton Stuxberg – efter femtio år, och i mitt eget bibliotek. Den var väl värd de kronor jag betalade för den på auktionen 1961 och kostar nu i antikvariat tusen kronor. Det gläder mig fortfarande att bläddra bland de handkolorerade plancherna.

Rebaus Naturhistoria är nu placerad på en av de översta hyllorna i mitt bibliotek tillsamman med Eisen & Stuxberg (1868).

[Bilder: Lindgren Labs]

SL

Annonser

Kärlekens kemi – vad händer i hjärnan när vi blir förälskade?

24 april 2011

 

Vad händer i hjärnan som leder till att det spritter i hela kroppen, hjärtat rusar och en enda finns i tankarna?

Vid den öppna föreläsningen tisdagen den 10 maj 2011 kommer neurokemisten Anna-Lena Ström att presentera de biokemiska signaler och banor i hjärnan som är inblandade vid en förälskelse.

 

 

 

Stockholms universitet ger öppna föreläsningar där universitetets forskning presenteras i populärvetenskaplig form. Öppna föreläsningar är gratis och för alla.

Tisdagsföreläsning den 10 maj 2011, klockan 18.00–19.30.
De flesta öppna föreläsningarna direktsänds via webben med start omkring klockan 17.45.

Stockholms universitet, Södra huset, Frescati, Hörsal 6.
    T-banestation: Universitetet.
    Roslagsbanan: Universitetet.
    Bussar: 40, 70, 540, 608 och 670.
    Bil: Högra sidan av Roslagsvägen norr om Roslagstull.

Föreläsare: Anna-Lena Ström, forskare i neurokemi.

 Logo: IYC 2011

 

 

 

 

 

 

Läs också >>
Forskare är kärlekens kemi på spåren; Dagens Nyheter, 15 april 2011.
Internationella året för kemi 2011.

SL


Ur askan i elden?

23 april 2011

 

Några landsting säger upp avtalen med SOS Alarm efter den senaste tidens händelser.

Det privatägda företaget MedHelp kommer att ta emot larmsamtalen, eftersom MedHelphade ett starkare anbud”.

Det finns anledning att fundera över i vilken utsträckning enbart pengarna fått avgöra och vilken kompetens MedHelp kommer att tillhandahålla.

Händelser i Kristinehamn inger inte något.förtroende för MedHelp: deras så kallat ”erfarna sjuksköterskor” varken minns eller förstår …

Sjuksköterskorna har tidigare fått extra betalt inom MedHelp för att hålla patientsamtalen korta: Den som klarade att hålla snittiden fick 1.000 kronor extra i månaden …

Ja, se pengar, pengar, pengar; jag blir sjuuuk …

SL


Osamu Terasaki – nu Sveriges främste kemist

15 april 2011

 

Bland de 100 främsta kemisterna i världen finns nu endast en svensk forskare – professor Osamu Terasaki, Stockholm.

 

bild: Kerstin Mothander
Osamu Terasaki

Thomson Reuters har presenterat världens främsta kemister under de senaste tio åren. Urvalet är baserat på bibliografisk metod – antalet publicerade vetenskapliga arbeten, vilka tidskrifter de publicerats i och hur ofta de citerats av andra forskare.

Professor Osamu Terasaki har under de senaste tio åren publicerat 92 (nittiotvå) vetenskapliga arbeten och placerar sig därmed på plats 52 bland världens 100 främsta kemister.

Professor Terasaki är verksam vid avdelningen för oorganisk kemi och strukturkemi vid Stockholms universitet. Ingen annan svensk har placerat sig bland dessa 100 världsbästa kemister.

Logo: IYC 2011

 

 

Läs också >>

The world’s top 100 chemists over the past 10 years as ranked by the impact of their published research; by Thomson Reuters, 2011.

[Bild: Kerstin Mothander]

SL


Varg i Skåne igen?

14 april 2011

 

Ett vargliknande djur korsade vägen utanför Arkelstorp för några veckor sedan. Senast en vild varg med säkerhet rörde sig ner till Skåne var hösten 2009.

Det är vanligt att människor tar fel och tror sig ha sett en varg när det egentligen rör sig om en hund.

Det är ändå mycket möjligt att det här var en varg, säger en forskare vid Grimsö forskningsstation. Fler än 90 procent av vargarna i Sverige är inte försedda med sändare så efter hand som antalet vargar ökar, blir det också vanligare att de kommer ner till Skåne.

Vid veckoslutet syntes en vilsen varg inne i centrala Helsingborg.

SL


SOS – ytterligare en sjuksköterska utan förstånd

13 april 2011

 

En 23-årig yngling hade larmat SOS tre gånger. Han ringde 112 tills han svimmade. Ändå fick han ingen ambulans. – Han hittades död av sin granne.

* * *

När han ringde 112 klockan 05.54 en dag i januari hade han svårt att andas; han svimmade när han reste sig. Han berättade detta för sjuk-sköterskan på SOS Alarm och sa att han behövde en ambulans.

Sköterskan bedömde inte symptomen som allvarliga. – Han fick inte någon ambulans.

Samtalet bröts, antagligen för att han svimmade. Han blev uppringd av sköterskan och fick återigen förklara att han inte kunde andas. – Han fick inte någon ambulans den här gången heller.

Vid det sista samtalet, några minuter efter klockan 06, bedömde sjuk-sköterskan att han led av panikångest. Sköterskan skickade ingen ambulans.

* * *

Hur ofta sådana här felbedömningar görs kan chefsläkaren vid SOS Alarm inte säga.

Men människor gör misstag, medger han*  *  *

Läs mer >>
om nonchalans och inkompetens inom akutsjukvården # 1# 2# 3

Senare >>
Sjuksköterskan får sparken (14 april 2011)

SL


Målat vid vattnet

11 april 2011

 

Känner någon till mera om konstnärerna F. Sörhed (1950) och A-son (1954) och kan berätta något om dem och deras målningar?

logo: konst

 

A-son, 1954
A-son (1954), 44 x 37 cm, olja på masonite.

A-son
 

 

 

Sörhed, 1950
F. Sörhed (1950), 45 x 27 cm, olja på masonite.

Sörhed

 

 

 

 

[Bilder: Lindgren Labs]

SL