Svenska språket eller enbart politikertugg

 

I P1:s morgonmagasin hörde jag tidigt på måndagen den 30 maj nyheten att Tyskland skall avveckla all kärnkraft till år 2022.

I en 6 minuter och 53 sekunder lång intervju med miljöminister Andreas Carlgren fick jag mest höra vanligt politikersvammel och papegojlikt upprepande av agitationsfraser. Under knappt sex minuter hördes ordet ”klimatutsläpp” åtta gånger – mer än en gång i minuten.

”Klimatutsläpp” – vad är det, utsläpp av klimat? Verbal luftförorening?

Jag söker i Svenska Akademiens ordlista över svenska språket.

De enda sammansättningar med klimat- som finns är -anläggning, -bälte, -fråga, -förhållanden, -försämring, -förändring, -gräns, -isk, -kammare, -konvention, -lära, -ologi, -ologisk, -ombyte, -politik, -politisk, -station, -typ och –zon.

I svensk språket finns inte något som heter klimatutsläpp.

Det borde vara ett rimligt minimikrav att svenska folkets före-trädare i regeringen har förmåga att uttrycka sig begripligt och med användande av svenska språket.

 

bild: Victor Brott
Ministerutsläpp

* * *

Från Maud Olofssons skola

Jag söker vidare i Google och finner att Birger Schlaug den 12 januari 2009 efter att ha hört Maud Olofsson använda ordet ”klimatutsläpp” ungefär 22 gånger på fem minuter blev tvungen att ta reda på om ordet …

Tyvärr måste jag gissa vad Birger Schalug ville veta om ordet ”klimatut-släpp”. Länken som Google visar till berättar istället att ”två sökningar på Google drar lika mycket energi som det går åt för att koka upp en vatten till en kopp te”.

Vidare får jag mer än fyrtio tusen svar på min sökning om ”klimat-utsläpp”. – Resultatet av en intellektuell och språklig förflackning, antagligen med politikerstöd.

* * *

Det skulle vara klimatsmart om en klimatpolitiker klimatstädade sitt klimatspråk så att klimatföroreningarna inte klimatutsläpptes och klimatförstörde språkklimatet för dem som förstår och kan använda svenska språket.

* * *

Läs också >>
DN 30 maj – DN 1 juni – SvD 30 maj – SvD 31 maj – Norra Skåne.

SL

6 Responses to Svenska språket eller enbart politikertugg

 1. Filip skriver:

  Både politiker och media använder ordet klimatutsläpp, så uppenbarligen finns det. Sammansättningen kan förefalla sig underlig om man börjar överanalysera, men det är knappast så att någon tänker att man släpper ut klimat. Det är utsläpp som påverkar klimatet, vilket du naturligtvis förstår. Således har de uttryckt sig begripligt. Man får komma ihåg att svenska språket INTE är samma sak som Svenska Akademiens ordbok. Språk utvecklas vare sig man vill eller inte, nya ord skapas. Det har inget med intellektuell eller språklig förflackning att göra.

  • Svenolov Lindgren skriver:

   Både politiker och media använder ordet…; Än sen, då?

   Det finns många ord i svenska språket som används flitigt men som ändå inte anses tillhöra standardsvenskan. Politiker och media utmärker sig inte för vare sig bildning eller någon större intellektuell kapacitet, så deras språkbruk är ingalunda normgivande.

   Normgivande är just Svenska Akademiens ordlista och det språk som bildade människor använder. På det sättet håller vi stånd mot intellektuell och språklig förflackning.

   Ordet ”klimatutsläpp” är kanske ett modeord som med mycket god vilja kan begripas men som icke desto mindre bryter mot ordbildningsreglerna i svenska språket.

   Hälsorökning” – ska det betyda rökning som är skadlig för hälsan eller som tvärtom främjar hälsan?

   Den dagen media eller politiker blir sista instansen i svenska språkfrågor kan vi lika gärna helt gå över till engelska. Tyvärr sägs svenska politiker vara de lägst utbildade i Europa, bortsett från Albanien.

   – Tack för din kommentar till bloggen.

 2. Nisse skriver:

  De behandlar oss som en flock får.

  Att uttrycka sig begriplig är nog inte de svenska politikernas starka sida. De verkar snarare att jobba hårt för att dölja sin agenda än för att klargöra vad de egentligen menar. De uppfinner därför en del nya ord som fungerar som ett slags propagandamarkörer.

  Säger de ”oerhört” betyder det rätt och slätt ”mycket”. Säger de ”jag är chockad” betyder det ”nu har motståndaren gett mig en öppning att sparka på honom och ta poäng”. Säger de ”mångkultur” så menar de import av röstboskap och förbud att kritisera invandring, och så vidare.

  Säger politikerna ”klimatutsläpp” betyder det att ”nu ställer vi till en cirkus om koldioxid, och i detta grumliga vatten kan vi höja skatter och skinna vanligt folk på pengar, trots att vi varken har bevis för orsakerna till temperaturhöjningar eller något grepp om klimatets cykliska förändringar”.

  Det hela vore roligt, om det inte var så tragiskt att våra politiker behandlar oss som en flock får.

  • Svenolov Lindgren skriver:

   Tack för din kommentar med personliga synpunkter på politikertugget [sammansättningsleden finns i Svenska Akademiens ordlista].

   Som naturvetare har jag skolats till att använda saklighet och hederlighet. Dessvärre finner jag i den politiska verkligheten – som också tillåts att hantera vår natur – mycket lite av just detta: saklighet och hederlighet.

   En nyligen redovisad undersökning från SKL (Sveriges kommuner och Landsting) har visat på ett lågt förtroende för politiker och att särintressen får större betydelse än medborgarnas gemensamma intressen.

   Det tragiska politiska spelet om kommunaliseringen och förflumningen av den svenska skolan har nyligen blivit allsidigt belyst. Av ett par böcker [Bok # 1 och Bok # 2] framgår tydligt vilka som var vinnarna. Det var inte eleverna och deras föräldrar, det var heller inte allas vårt gemensamma bästa – ”samhället”. Det var heller inte sakligheten och hederligheten.

   (Det var kanske några politiker som vann egen ”prestige” och egna pengar, men också välförtjänt förakt.)

 3. Birger Schlaug skriver:

  Hmmmm… Just det här har jag funderat en hel del på. Första gången jag använde ordet ”klimatutsläpp” var nog redan 1986 då jag skrev en rapport, och några debattartiklar, utifrån var forskningen om ”växthuseffekten” stod. Det gällde att hitta något ord som täckte in alla de utsläpp – det är ju inte bara koldioxid – som påverkar klimatet. Jag håller med om att ordet är ganska dåligt, men just då hittade jag inget annat, och har sedan, med ständig, tvekan, fortsatt att använda det vid en del tillfällen. I debatten brukar man tala om ”koldioxidutsläpp” och menar då mer än ”utsläpp” av just koldioxid.- man ”översätter” andra ”klimatgasers” effekt till effekten av koldioxid.

  En kommentar till: Politiker försöker hitta på ord som beskriver det man vill säga på ett så positivt sätt som möjligt. Så är det. Men under mina år som politiker var det också viktigt att hitta begrepp som ”talade”. ”Grön skatteväxling” var inte helt lätt att formulera första gången – men till slut blev det ett begrepp som de flesta politiskt intresserade förstår innebörden av (sänkt skatt på arbetstid och höjd på sådant som direkt påverkar miljön på ett negativt sätt) även om politiker och ekonomer senaste åren försökt reducera begreppets innebörd till att omfatta ”sänkt skall på arbete och höjd skatt på energi”.

  Jag försökte förresten också lansera begreppet ”skattefri zon” istället för ”höjt grundavdrag”, men det gick åt fanders…:-)

  • Svenolov Lindgren skriver:

   Birger,
   Tack för din kommentar. Fundera mera … och lycka till nästa gång.