Lokalpolitiskt käbbel om miljö i Värmland

31 juli 2011

 

Miljöpartiets kommunalråd i Kristinehamn, Elisabeth Holmstrand Gustafsson, kommer att bytas ut. Fem av de trettiofem partimed-lemmarna har inte längre förtroende för henne.

 

bild: Miljöpartiet de Gröna i Värmland
Elisabeth Holmstrand Gustafsson

En medlemsomröstning har visat att det inte längre fanns ett tillräckligt stort förtroende för att Elisabeth Holmstrand Gustafsson ska kunna sitta kvar som deltidsanställt kommunalråd i Kristinehamn. Endast sju av partiets 35 medlemmar deltog i omröstningen; fem av dessa röstade för att hon skulle bytas ut.

Ordföranden för Miljöpartiet i Kristinehamn har uppgett att partiet har ett fortsatt fullständigt förtroende för Elisabeth Holmstrand som partimedlem och kommunfullmäktigeledamot; det är enbart uppdraget som kommunalråd som har blivit ifrågasatt. Partiet kommer att presen-tera en ny person som kan ta över uppdraget som kommunalråd för kommunfullmäktige i september.

Elisabeth Holmstrand Gustafsson uppger själv att det finns en hel del oklarheter om frågan och att samarbetspartierna i majoritetsstyret skall ligga bakom bytet av kommunalråd.

Tydligen handlar detta mera om lokalpolitiskt käbbel än om faktiska frågor om vår miljö.

 

[Bild: Miljöpartiet de Gröna i Värmland]

SL