Länsstyrelsen håller möten och konferenser medan Hanöbukten dör

 

Fisken försvinner från Hanöbukten, men ingen vet vad det beror på. Vilket slags miljöförstöring som orsakar problemet är en gåta för myndigheterna.

– Vi har ingen bra förklaring, säger länsstyrelsens fiskeridirektör.

– Vi har inget svar ännu, säger länsstyrelsens vattendirektör.

 

 

Helgeån bidrar till övergödningen med fosfor, kväve och andra näringsämnen som förs ut i havet. Industrier och avfallsanläggningar läcker kvicksilver, tungmetaller och gifter. Tätorter bidrar med utsläpp och jordbruksmarken avger gödsel och bekämpningsmedel till vattnet.

Fiskbeståndet i Hanöbukten har även tidigare minskat och länsstyrelsen har därför miljöövervakning i bukten och i Helgeån. Ändå kan ingen ännu uttala sig om orsakerna till att ekologin är ur balans i Helgeån och Hanöbukten.

Någonting har förändrats i havet de senaste åren. Så fort vattnet blir varmt försvinner fisken inne i bukten. Det finns varken ål, torsk eller flundror kvar.

I veckan fick en ålfiskare i Yngsjö en mal som vägde 2,6 kilo. Malen är en sötvattenfisk som normalt inte ska leva i havet. För fem år sedan fick samme fiskare fem malar, den största vägde tolv kilo.

Det finns nu väldigt lite fisk i Hanöbukten utan att någon har en bra förklaring till varför.

Ola fiskare i Kivik slog larm i oktober 2010. Först nu, nästan ett år senare, har länsstyrelsen kommit igång med att undersöka orsakerna. Arbetet går sakta; ”länsstyrelsen håller möten och konferenser medan Hanöbukten dör”.

Fiskaren SGS26 påtalar ”en skrämmande nonchalans och ineffektivitet av skånska myndigheter som fått förtroendet att värna våra naturresursers välbefinnande. Dessa personer verkar måna om sitt eget välbefinnande och utan eget ansvar, medan Hanöbukten blir en död bukt”.

– Vi har ingen bra förklaring, säger länsstyrelsens fiskeridirektör.

– Vi har inget svar ännu, säger länsstyrelsens vattendirektör.

Länsstyrelsen verkar ha gott om direktörer. Hur är det med antalet biologer?

 

SL

2 Responses to Länsstyrelsen håller möten och konferenser medan Hanöbukten dör

  1. Nisse skriver:

    Ja, det finns gott om byråkrater men inga pengar till att anställa forskare. Och det beror på att det är byråkrater som bestämmer vad pengarna ska gå till – naturligvis till deras egna löner. De tror att fisken och havet sköter sig själva – det har de ju gjort i många miljoner år.

  2. […] två artiklar i Kristianstadsbladet den 20 augusti 2011 uppges dels att ”fisken försvinner från Hanöbukten men vilken typ av […]