Fisken som försvinner från Hanöbukten

 

Mera om gåtan för myndigheterna:

Fisken försvinner från Hanöbukten utan att någon förstår vad det beror på.

Fisk ??

I två artiklar i Kristianstadsbladet den 20 augusti 2011 uppges dels att ”fisken försvinner från Hanöbukten men vilken typ av miljöförstöring som orsakar flykten är en gåta för experter” dels att ”experter… håller med om att Helgeåns och Hanöbuktens ekologi är ur balans”.

Signaturen Bottennapp har i en kommentar – och direkt till tidningen – meddelat:
Det är värdefullt om Kristianstadsbladet också vill granska den åberopade ”expertisen”

– Vilken naturvetenskaplig skolning har vattendirektören Ola Gustafsson respektive fiskeridirektören Johan Wagnström vid länsstyrelsen i Skåne och vilka vetenskapliga arbeten inom det aktuella ämnesområdet har de publicerat?

Signaturen SGS26 kommenterar
Hoppas media följer upp inlägget med nya artiklar och inte lägger sig för byråkraternas ursäkter.

Kristianstadsbladet har inte svarat och är tydligen inte intresserat av sådan grävande journalistik.

Vetenskapliga publikationer redovisas i de svenska forskningsbiblio-tekens gemensamma katalog LIBRIS. Av denna framgår att den utan titel i artikeln, på endast tre rader, omnämnde ” Lars Collvin på länsstyrelsen” förefaller att vara den ende som har dokumenterat vetenskapliga kvalifikationer med en vetenskaplig avhandling vid Limnologiska institutionen i Lund (1984) om abborrens ekologi och trettiotalet vetenskapliga rapporter.

I LIBRIS redovisas för fiskeridirektören Johan Wagnström
endast 41 sidor i ett tjugo år gammalt länsstyrelsetryck med ”arttexter” om fiskar i Kristianstads vattenrike, 38 sidor i en sex år gammal länsstyrelserapport om fiskets framtid på sydkusten, och 40 blad som medförfattare för mer än tio år sedan om flodkräftan i Skåne – men däremot inga vetenskapliga publikationer. Inte heller för vattendirektören Ola Gustafsson återfinns några vetenskapliga publikationer i LIBRIS.

– Vi har ingen bra förklaring, säger länsstyrelsens fiskeridirektör.

– Vi har inget svar ännu, säger länsstyrelsens vattendirektör.

Naturligtvis hade det varit önskvärt att Kristianstadsbladet vågat följa upp sitt inlägg med nya artiklar …

Kanske kan av ovanstående ändå förstås något av det som i artikelkommentarerna kallas ”år av misskötsel och usel kontroll på vattenskadande verksamheter” och en ”skrämmande nonchalans och ineffektivitet av skånska myndigheter som fått förtroendet att värna våra naturresursers välbefinnande”.

Var finns biologerna?

2 Responses to Fisken som försvinner från Hanöbukten

 1. svenolov lindgren skriver:

  ”Länsstyrelsen är för långsam och slarvar med sina kontroller”

  Kiviksfiskaren Ola Johnsson skriver i ett brev till generaldirektören för nya havs- och vattenmyndigheten att han för ett år sedan slog larm om tillståndet i Hanöbukten: ålen försvann, liksom öring, torsk och sill, och den torsk som överlevde fick sårskador.

  ”Länsstyrelsen är för långsam och slarvar med sina kontroller”, skriver Ola Johnsson.

 2. Johan Wagnström skriver:

  Ingen ensamrätt för Länsstyrelsen

  Situationen i Hanöbukten är inget fenomen som Länsstyrelsen har ensamrätt på att hantera. Vi har bjudit in och givit underlag till många personer som har digra meritförteckningar i syfte att finna svar på vad som händer i Hanöbukten. Vi har flera marinbiologer på länsstyrelsen som också jobbar med detta. Jag är angelägen om att få svar för att fiskare som Ola Johnsson skall kunna försörja sig och för att fiskbestånden skall kunna fortleva. Vare sig jag eller Ola G har dock inte i arbetsuppgift att själva utröna orsakerna utan det behöver vi hjälp med. Alla är välkomna att bidra för att frågan skall få en lösning.