Förändringar i den svenska fågelfaunan

 

Seminarium vid vetenskapsakademien till minne av professor Ingrid Sandahl:

Förändringar i fågelfaunan i Sverige under de senaste decennierna – mönster och orsaker

 

bild: Torbjörn Lövgren
Ingrid Sandahl, 1949–2011

Onsdag 21 september 2011, klockan 13.15—16.30
Kungl. Vetenskapsakademien, Beijersalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Ingrid Sandahl (1949–2011) var sedan 1999 professor i rymdfysik vid Institutet för rymdfysik i Kiruna.

Ingrid Sandahl var intresserad av natur och friluftsliv och var aktiv bland scouter, idrottare och fågelskådare. Hon var föreståndare för Haparanda Sandskär fågelstation och trivdes med att bo i Kiruna, nära fjäll, skog och vatten. Norrskenet beskriver Ingrid Sandahl 1998 i boken ”Budbärare från rymden”.

I sitt arbete framhöll Ingrid Sandahl ofta betydelsen av biologisk mångfald och hur denna endast kan behållas med ett varsamt utnyttjande av mark och skog. Detta bottnade i hennes stora fågelintresse. Vetenskapsakademien vill hedra Ingrid Sandahls breda forskningsarbete genom att samla flera kolleger till detta seminarium.

Medverkande
Johan Elmberg: Skogsbrukets påverkan på fågelsamhällena.
Sönke Eggers: Talltitans och lavskrikans krav på skogsbruket.
Stefan Bleckert: Monitoring av skogens fåglar på landskapsnivå – effekt 20.
Krister Mild: Varför vet vi så lite om orsakerna bakom fåglarnas populationssvängningar? – och behöver vi alltid försöka åtgärda populationsminskningar?
Susanne Åkesson: Fågelflyttning i tid och rum: om silvertärnor och andra långflyttare.

[Bild: Torbjörn Lövgren]

SL

Kommentarer är stängda.