Ålakusten vid Hanöbukten kan bli världsnaturarv

 

Ansträngningar pågår för att göra ålakusten vid Hanöbukten till världsnaturarv.

Kristianstads läns ålfiskeförening har överklagat miljödomstolens i Växjö beslut om att tillåta bygget av vindkraftparken Taggen i Hanöbukten.

 

Ålfiskeföreningen anser att vibrationerna från betongfundamenten kommer att störa ålynglens vandring i Hanöbukten och längs Blekinge-kusten när vindkraftverken är igång. Elkablarna från vindkraftverken genererar magnetfält som hindrar ålynglens vandring och på grund av sin höjd måste vindkraftverken ha högintensiva varningsljus som också stör ålens vandring.

I miljökonsekvensbeskrivningen berörs inte den viktiga ålakusten, dess ålfiskare och besöksnäring. Om det är företaget som vill bygga vindkraftparken som också låtit göra miljökonsekvensbeskrivningen är det inte konstigt om ålakusten utlämnats, annars är det oförståeligt, framgår av ålfiskeföreningens överklagande till Miljööverdomstolen i Stockholm.

Miljödomstolen har under sommaren gett tillstånd till att fortsätta med projektet Taggen Vindpark med 83 vindkraftverk som skall byggas i Hanöbukten, 12 kilometer utanför kusten vid Åhus. Vattenfall drev tidigare projektet Taggen, men idag drivs projektet vidare under namnet Taggen Vindpark i samarbete med Hanöbukten Offshore AB.

Flera överklaganden har nu kommit in till Miljööverdomstolen i Stockholm.

Föreningen för Åhuskustens bevarande behandlar Taggenprojektet men uppger att det är ”förbjudet att kopiera innehållet”.

 

SL

One Response to Ålakusten vid Hanöbukten kan bli världsnaturarv

  1. […] och Taggen Vindpark är tidigare beskrivna här i […]