Slarv och fusk (?) – men världsunik vetenskap

 

Suchitra Holgersson, för närvarande professor i transplantations-biologi vid Göteborgs universitet, får tillbaka sina forskningsanslag från Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet har inte klarat av att sköta sitt pappersarbete. Utredningen om forskningsfusk har rivits upp och den fuskan-klagade professorn ska få sina forskningsanslag tillbaka.

 

bild: Göteborgs universitet

Professor Suchitra Holgersson

Vetenskapsrådets expertgrupp genomförde den mest omfattande utredningen av forskningsfusk i Sverige och konstaterade att professorn gjort sig skyldig till fyra fall av grov, och ett fall av mycket grov vetenskaplig oredlighet.

Jan Stålhammar är jurist och sekreterare i den expertgrupp som har utrett ärendet.

Eftersom professorn ansågs skyldig till forskningsfusk i flera fall så drogs forskningsanslaget från Vetenskapsrådet in i november 2010 och den fuskanklagade professorn begärdes avskedad.

Utlåtande avseende Vetenskapsrådets beslut att avbryta utbetalandet av forskningsanslag till Suchitra Holgersson lämnades den 10 januari 2011 från professorn i tumörimmunologi, Kristoffer Hellstrand, och professorn i farmakologi, Elias Eriksson, vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

I maj månad presenterade Sahlgrenska universitetssjukhuset Suchitra Holgerssons vetenskap som en världsnyhet.

Efter att teknikbloggen Farad riktat flera anmärkningar mot hur Vetenskapsrådet hanterat utredningen så meddelade rådet plötsligt i början av september att expertgruppens utredning skulle dras tillbaka. Det finns flera frågetecken om hur expertgruppen arbetat och utredningen kan därför inte betraktas som rättssäker; myndigheten Vetenskapsrådet har slarvat, inte expertgruppen.

 

Pengarna tillbaka – och allt kan fortsätta som vanligt? Men: hur behandlas svenska forskare och forskare i Sverige? Varför blir Sverige ingen världsledande forskningsnation?

Vetenskapsrådets utredning kan komma att få långt allvarligare konsekvenser för mig och mitt yrkesliv än flertalet av de straff som utdöms av svensk domstol, säger professor Suchitra Holgersson.

Göteborgsläkare rasar nu mot den behandling som kollegan Suchitra Holgersson tvingats genomlida under flera år.

I ett brev till Göteborgs universitets rektor kräver professor Ola Stenqvist ett kraftigt skadestånd till Suchitra Holgersson.
– Pam Fredman [rektorn för Göteborgs universitet] borde avsättas på direkten, säger Ola Stenqvist.

 

[Bild: Göteborgs universitet]

SL

 

Kommentarer är stängda.