Svensk natursten i förnyat kartotek

 

I serien ”Svenskt stenkartotek” har Sveriges Stenindustriförbund gett ut nya faktablad om svenska stensorter med GPS-koordinater för bergarterna och en klassningstabell som visar naturstenens variation i färg och struktur.

Natursten kallas inom industrin ett helt stycke av ett block ur berggrunden.

Stenkartoteket omfattar nu totalt 75 stensorter med ett antal olika bearbetningar och består av faktablad med färgbilder och tekniska uppgifter om den svenska naturstenen. Kartoteket är indelat i de fyra grupperna granitskifferkalksten och marmor – och sandsten.

 

bild: Lindgren Labs
Kalkstensbrott på Kinnekulle

De estetiska kvaliteterna och hållbarheten gör att natursten används till skulpturer och gravvårdar samt exempelvis utomhus till markbeläggningar, murar och husfasader och inomhus till trappor, golv och köksbänkar.

Natursten har naturliga variationer i färg och textur. Kartotekets uppgifter om GPS-koordinater och den nya klassningstabellen underlättar nu arbetet för arkitekter och andra beställare av natursten.

bild: ur Stenkartoteket
Normalhyvlad rödrosig kalksten nr 1R från Hällekis

 

SL

Kommentarer är stängda.