Nytt hopp …?

 

29 september 2011

 

Lena Ek, miljöminister

Statsminister Fredrik Reinfeldt har i dag utsett Lena Ek till miljöminister och chef över Miljödepartementet.

 

bild. Martina Huber
Miljöminister Lena Ek

 

Samtidigt fick Anna-Karin Hatt ansvar också för energifrågorna och blev IT- och energiminister.

De nya ministrarna har tillträtt omedelbart.

 

I budgetpropositionen, Utgiftsområde 20, står följande att läsa:

Klimat
– – – Regeringen ska bygga vidare på den ambitiösa klimat- och energipolitiken genom att ta fram strategier och konkreta förslag för att skapa ett Sverige utan klimatutsläpp till 2050. – – –

Klimatutsläpp? Klimat är resultatet av väderförhållanden under långa tider. Klimat är inte något som kan släppas ut.

Det är en förhoppning att den nya miljöministern kan uppvisa större intellektuell och språklig förmåga.

 

bild: Johan Ödmann
Andreas Carlgren
har lämnat regeringen

 

[Bilder: Martina Huber, Johan Ödmann]

SL

One Response to Nytt hopp …?

  1. DagL skriver:

    Jag vill här ge uttryck för att jag tycker Andreas Carlgren var en ganska bra miljöminister. Han vinnlade sig alltid om att försvara och motivera politiska ställningstaganden. Ofta var det inte hans ideer utan regeringen eller riksdagen som motiverades. Sakligt sett tror jag inte en ny minister från centern innebär stora politiska ändringar.

    Alltförofta har Carlgren (t ex på den här bloggen) på ett kränkande sätt angripits för t ex sin intellektuella och verbala förmåga. Man, och särskilt vetenskapsmän, bör i högre grad fokusera på innebörden i vad som sägs istället för att kommentera den som framför det. Det är också fel att angripa ansvarig minister i personlig ton, när denne motiverar och förklarar statsmakternas politik. Jag uppfattar det som Carlgren oftast gjort sitt bästa och oftast har visat tillräckligt förnuft och kunskaper.