Klimat säljer kanske ännu, trots vädret

 

En ”klimatfilmfestival” –The Green Planet– arrangeras i Torsby onsdag – söndag, 19 – 23 oktober 2011.

Under festivalen visas gratis ett program med 60 filmer om klimatets utveckling från alla världsdelar.

Torsby ligger i norra Värmland, i norra änden av sjön Övre Fryken intill mynningarna av älvarna Ljusnan och Röjdan.

Festivalen skall syfta till att öka kunskapen om den globala utveck-lingen och hur olika frågor påverkar vårt dagliga liv och vår gemen-samma framtid.

På dagtid genomförs (med deltagaravgift) några seminarier med bland andra chefen för energikontoret vid Region Värmland, miljöchefen för Sveaskog, ordföranden för Kon-Tiki-museet, ordföranden för Riks-dagens kulturutskott och författaren Stefan Edman. Ingen av dessa är emellertid känd för expertis inom klimatvetenskap.

 

bild: Bob Dinetz Design

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL

Kommentarer är stängda.