Medvind för Taggen Vindpark utanför Åhus

 

Mark- och miljööverdomstolen har avvisat överklagandena från Föreningen Åhus-kustens bevarande och från 33 enskilda personer om tillståndet för att uppföra vindkraftsparken Taggen utanför Åhuskusten.

Ålakusten och Taggen Vindpark är tidigare beskrivna här i bloggen.

Mark- och miljööverdomstolen har nu bedömt att de elva kilometerna från kusten till vindkraftsparken gör att de boende vid kusten inte skall bli störda av buller eller ljus.

Föreningen för Åhuskustens bevarande får inte överklaga därför att den inte har bedrivit verksamhet under tre år, inte har hundra medlemmar och inte har ”tillräckligt stöd från allmänheten”. Föreningen har dock samlat in 800 namn – motsvarande tio procent av befolkningen i Åhus.

 

SL

Kommentarer är stängda.