Lokal politiker orkar inte längre med miljöpartiet

 

Den konflikt som finns inom miljöpartiet i Kristinehamn sedan en lång tid skall vara orsaken till att en lokalpolitiker nu ”måste sluta”. – ”Det går inte, när man mår dåligt”. Kommunalrådet väljer att sitta kvar på sin post.

Avhoppet nu innebär att politikern lämnar sina uppdrag som ledamot i tekniska nämnden, ersättare i skolnämnden, ungdomsrepresentant i demokrati- och framtidsgruppen och ledamot i trygghets- och folk-hälsorådet. Kommunfullmäktige är folkvalt och ett avhopp skulle vara definitivt, så det uppdraget behåller hon.

Det kan bli besvärligt att finna några miljöpartimedlemmar som förmår att ta över alla dessa politiska uppdrag i den lilla lokala partiorga-nisationen.

Valet av kommunalråd skall ha gjorts av fem personer, av vilka fyra röstade, och vid fastställande av kommunprogrammet var fem personer närvarande. Senare har det varit ”runt åtta” vid mötena som då skall ha haft ”en väldigt otrevlig stämning”. (Artikel i Nya Kristine-hamns-Posten, fredag 25 november 2011, sidan 4: Miljöpartist tar timeout.)

Det är beklämmande och beklagligt att en endast handfull personer skall ges möjlighet att bedriva den lokala verksamheten för ett riksomfattande politiskt parti och i stället för att förvalta ansvaret för att miljöfrågorna behandlas sakligt och kompetent – (på kommuninne-vånarnas bekostnad) förvandla lokalpolitiken till sandlådebråk.

Miljöpartiet är inte enbart Åsa Romson och Gustav Fridolin i televisionen utan också allt detta vi kan se ute i bygder och sandlådor.

SL

Kommentarer är stängda.