Stroke skrämmer; kunskap kan hjälpa

 

Stroke drabbar var sjuttonde minut någon i Sverige. Varje vecka drabbas femton kvinnor i åldrarna mellan 30 och 49 år.

Det är inte längre så att enbart äldre råkar ut för stroke. Stroke slår nu mot allt fler yngre. Detta syns särskilt bland unga kvinnor.

Hälften av de som råkar ut för stroke avlider eller blir svårt handi-kappade; stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Det är viktigt att känna igen varningssignalerna. Ju snabbare de som drabbas av stroke får vård, desto fler liv kan räddas och desto större är chanserna att minimera skadorna i hjärnan.

Det gäller att söka hjälp och vård – omedelbart. Bättre en gång för mycket, än att drabbas av handikapp eller död.

Tiden är avgörande för den som drabbats. Stroken kommer ofta snabbt och utan förvarning; den kan förväxlas med berusning eller svimning. Från att ha varit helt frisk drabbas man inom några sekunder eller minuter av kraftiga symptom, som en plötslig känselnedsättning eller förlamning av kroppens ena sida, synrubbningar och svårigheter att tala.

Läs om hur Jill Bolte Taylor har beskrivit en stroke upplevd inifrån.

Professorn i internmedicin vid Linköpings universitet, Fredrik Nyström, rekommenderar mätning av blodtrycket hemma :
– En blodtrycksmätare borde vara årets julklapp; den borde vara lika självklar som brandvarnaren hos den som är i medelåldern.

SL

2 Responses to Stroke skrämmer; kunskap kan hjälpa

 1. Svenolov Lindgren skriver:

  Strokevården – särskilt bristen på – skrämmer också

  Socialstyrelsen lämnade 2009 nationella riktlinjer för att förbättra strokevården och i dag presenterades Socialstyrelsens nationella utvärdering av hur dessa efterlevs.

  Strokepatienterna får inte tillräckligt god behandling, framförallt brister eftervård och rehabilitering.

  Trots lagstadgad skyldighet erbjuder tio procent av kommunerna inte någon rehabilitering alls. I mer än hälften av kommunerna saknas samordning för eftervården mellan kommuner och landsting. Den otydliga ansvarsfördelningen mellan kommunen och landstinget gör att dessa patienter riskerar att bli utan stöd och hjälp. Stroke är en av de sjukdomar som kräver flest vårddagar med stora samhällskostnader som följd.

  Kommunerna tillhandahåller kuratorer och psykologer i alltför liten omfattning. Nedstämdhet är vanligt efter en stroke, men i och mellan landstingen finns stora variationer i behandlingen med antidepressiva läkemedel. I utvärderingen finns uppgifter om väntetider till akut vård för den som drabbats av en stroke.