Gömd och glömd skola i skogen

 

Genom media har blickarna nu riktats mot en liten gömd skola i värmlandsskogen.

Skolinspektionen har riktat mycket allvarlig kritik mot Lundsbergs skola för att elever utsätts för kränkande behandling utan att skolan ingriper.

 

Miljön vid Lundsbergs skola präglas inte av trygghet och studiero. Rektorn och övrig personal gör heller inte vad som krävs för att garantera eleverna trygghet och studiero. Vid skolan bedrivs dessutom inte något målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av eleverna konstaterar Skolinspektionen

Utbildningsminister Jan Björklund beskriver Skolinspektionens beslut som ”mycket allvarligt”.
Jag har tagit del av mycket om elever som råkat illa ut men inte i så stor omfattning på en och samma läroanstalt.

Eleverna vid Lundsbergs skola fostras i ett system där nybörjare vid skolan ska vänja sig vid att utsättas för kränkande behandling, tillmälen och våld. Det finns ett informellt regelsystem vid skolan som medför att äldre elever systematiskt kränker de yngre.

Det finns elever som efter ett antal år vid skolan lärt sig, genom anpassning till detta system, hur man hamnar överst i hackordningen och får en maktställning vid skolan. I sin tur kan de då kränka och utöva våld mot yngre elever och kräva att andra passar upp dem.

Det finns också elever som inte orkat att vara kvar vid Lundsbergs skola. De har avslutat sin skolgång eftersom de inte kunnat anpassa sig till att systematiskt bli kränkta; de omtalas som om det är fel på dem.

Från en gymnasist fick Magdalena Ribbing svaret: ”jag går på Lunds-berg och där lär vi oss att säga ni”. Magdalena Ribbing ringde till Lundsbergs skola (år 2011!) och frågade om detta var en regel där. Tyvärr är det så, fick hon veta, att eleverna skall säga ni till lärare och andra äldre.
– Det är beklagligt att ledningen för denna välrenommerade (?) skola inte förstår bättre än att lära sina elever ett så irrelevant och omodernt – för att inte säga felaktigt – tilltal, skriver DN:s folkvetts-expert Magdalena Ribbing.

En elev stannade vid Lundsberg i bara ett år och försöker förtränga det som har hänt, men vissa minnen är svåra att bli av med.
Det värsta var under invigningen. Vi fick göra massor av förnedrande saker. Bland annat försökte treorna köra in ett kvastskaft i rumpan på en. Då kändes det som att man slogs för sitt liv.

Rektorn och personalen vid skolan har heller inte lyckats stoppa kränkningarna. Det har vid skolan utvecklats en normalisering av sådant som inte anses acceptabelt i övriga samhället.

En kompetent och väl kvalificerad rektor försökte redan 1999 påtala missförhållandena vid skolan: förnedring, mobbning och utfrysning. Skolans styrelse valde att finna skäl för att försöka sopa igen spåren och i stället avskeda honom.

År 2000 riktade personalen vid Lundsbergs skola hård kritik mot skolans styrelse: Mobbing av elever från ”mindre fina” familjer och översitteri. Ytterligare en väl kvalificerad rektor var missnöjd med ”kulturen” vid skolan och valde att själv lämna sin tjänst.

Rektorn Stefan Kristoffersen (nu i Ulricehamn) har 2011-12-03 fram-trätt i Sveriges Radio P4 Värmland och själv berättat om det system som fanns bland eleverna, och att kränkningar var vanliga framförallt av de yngre eleverna (DN, SvD och Expressen, 2011-12-04). Han arbetade själv fram ett åtgärdsprogram för hur skolan skulle få bukt med problemen – ett program som skolans styrelse överhuvud-taget inte ville genomföra.

Personalomsättningen vid skolan i Lundsberg var hög: under 1900-talets sista femton år, från 1985 till 2000, hade fyra rektorer, åtta biträdande rektorer, 58 lärare, 21 husmödrar och 19 husfäder slutat.

Nuvarande rektor har tjänstgjort sedan 2004 – men trots allt verkar problemen bestå eller förvärras.

 

Läs vidare: >>

Aftonbladet: Skarp kritik mot Lundsberg
Aftonbladet, 2: ’Vi blev slagna hela tiden’
Dagens Nyheter: Allvarlig kritik mot prestigeskola
Expressen: Lundsberg får hård kritik av Skolinspektionen
Nya Wermlands-Tidningen: Allvarlig kritik mot Lundsbergs skola
Svenska Dagbladet: Björklund: ”Mycket allvarligt”
Sveriges Radio: Lundsberg får skarp kritik av skolinspektionen

 

One Response to Gömd och glömd skola i skogen

  1. Svenolov Lindgren skriver:

    Har de inte lyckats på tio år tror jag inte att de klarar det på tre månader

    Den tidigare rektorn Stefan Kristoffersen sade upp sig i protest mot kränkningarna av yngre elever vid Lundsbergs skola. Nu säger han till Expressen att han tror att skolan får svårt att svara skolinspektionen, innan tiden går ut den 28 februari.