Strokevård – särskilt bristen på – skrämmer också

Socialstyrelsen lämnade 2009 nationella riktlinjer för att förbättra strokevården och i dag presenterades Socialstyrelsens nationella utvärdering av hur dessa efterlevs.

Strokepatienterna får inte tillräckligt god behandling, framförallt brister eftervård och rehabilitering.

 

Trots lagstadgad skyldighet erbjuder tio procent av kommunerna inte någon rehabilitering alls. I mer än hälften av kommunerna saknas samordning för eftervården mellan kommuner och landsting. Den otydliga ansvarsfördelningen mellan kommunen och landstinget gör att dessa patienter riskerar att bli utan stöd och hjälp. Stroke är en av de sjukdomar som kräver flest vårddagar med stora samhällskostnader som följd.

Kommunerna tillhandahåller kuratorer och psykologer i alltför liten omfattning. Nedstämdhet är vanligt efter en stroke, men i och mellan landstingen finns stora variationer i behandlingen med antidepressiva läkemedel. I utvärderingen finns uppgifter om väntetider till akut vård för den som drabbats av en stroke.

 

Läs också >> Stroke skrämmer; kunskap kan hjälpa

SL

Kommentarer är stängda.