Julefrid

24 december 2011

 

God Jul

God Jul och Gott Nytt År

 

SL


Värmland, december 2011

12 december 2011

 

Vinter? ”Global Warming” eller ”Climate Change”? Snöslask och ishalt …

 

Kristinehamns kommun, 9 december 2011 kl 13

Kristinehamns kommun, 9 december 2011 kl 13
“Climate Change” är inte problemet.
Problemet är usel snöröjning.
[Kristinehams kommun, 9 december 2011 kl 13]

 

Hot om klimatkatastrofer

FN:s klimatmöte i Durban, Sydafrika, har liksom tidigare konferenser propagerat för framtida katastrofer. Detta senaste möte har uppmärk-sammat en påstådd katastrofal havsytehöjning som skall orsakas av sådan antropogen (mänsklig) global uppvärmning (AGW) som politikerna genom media har matat oss med. FN:s klimatpanel, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är ju ett politiskt – inte något vetenskapligt – organ. Det är skapat av politiker, med särskilt utvalda vetenskapsmän som rådgivare.

Särskild uppmärksamhet har i år orsakats av Maldivernas president Mohamed Nasheed. Den uppseendeväckande rubriken ”Maldivernas sopor väller ut i havet” och texten om att Maldivernas regering tillfälligt har förbjudit dumpan-de av sopor på en konstgjord ö sju kilometer från huvudstaden Malé har emellertid ingenting med havshöjningsbluffen att göra.

Sopor från hela landet har fraktats till ön Thilafushi, där de har begravts, bränts eller ibland återvunnits. Båtar som fraktar avfall till ön har nu också börjat dumpa detta direkt i havet. En lokal miljöorganisation har i flera år kämpat med problemet att giftämnen sipprar ut i havet.

President Mohamed Nasheed har 2009 fått Anna Lindh-priset för ansträng-ningarna att sätta människor och deras mänskliga rättigheter i centrum i debatten om de klimatförändringar som påståtts kunna ge upphov till flyktingströmmar, krig om minskande resurser och andra mellanmänskliga problem. Anna Lindh-fondens ordförande var socialdemokraten Jan Eliasson.

Sea-levelgate
IPCC har påstått att det finns starka bevis för att havsytan har stigit under de senaste årtiondena. Den har gått så långat att den har påstått att ”satellite observations available since the early 1990s provide more accurate sea level data […] This decade-long satellite altimetry data set shows that since 1993, sea level has been rising at a rate of around 3 mm yr–1, significantly higher than the average during the previous half century.” – Nästan varje ord av detta uppges vara osant.

Satellitmätningar är en värdefull modern teknik men som av politiska skäl har missbrukats av IPCC. Vid en “global warming”-konferens i Moskva 2003 medgav en brittisk IPPC-ledamot offentligt att skälet för förändrade värden var att ”we had to do so, otherwise there would be no trend.”

Detta är skandalen ”Sea-levelgate” – havshöjningsbluffen.

Professor emeritus Nils-Axel Mörner har varit föreståndare för enheten för Paleogeofysik och geodynamik vid Stockholms Universitet och ordförande för INQUA Commission on Sea Level Changes and Coastal Evolution. Han har stor erfarenhet av forskning om havsnivåer och har studerat flera låglänta regioner under sin 45-åriga forskarkarriär med att mäta och tolka havsnivåer och kan försäkra att larmet från de låglänta länderna är falskt.

Professor Mörner har bland annat genomfört fältarbete i Maldiverna sex gånger, har varit i Bangladesh och har noggrant studerat data från den sjunkande Tuvalu. Trots att dessa områden har problem meddelar han att de inte riskerar höjda havsnivåer; dessa stiger och sjunker fullständigt oberoende av klimatförändringar.

The Great Sea-level Humbug: There Is No Alarming Sea Level Rise.     Sea-level Expert: It’s Not Rising.

År 1999 var professor Mörner internationell expertgranskare av kapitlet ”Sea Level Changes” i IPCC:s rapport. Han förvånades över att ingen av de 22 författarna var specialist på havets nivåförändringar, och över den mycket låga, för att inte säga usla, vetenskapliga kvaliteten på text och bilder.

Ett forskarlag under ledning av professor Mörner sökte på Maldiverna bevis för hur havsytan där har varierat under århundrandena. Ungefär år 1970 föll den mycket snabbt med ett par decimeter. Om den senare stiger med 2,4 millimeter om året så borde den i slutet av detta århundrade kunna vara på samma nivå som före 1970.

Beskrivning av INQUA:s projekt ”Sea Level changes and Coastal Evolution” på Maldiverna och resultaten av detta.

I oktober 2009 sände professor Mörner ett öppet brev till President Mohamed Nasheed på Maldiverna och önskar att han “for Heaven’s sake, lift he terrible psychological burden […] placed upon the shoulders of all people in the Maldives, who are now living with the imagined threat that flooding will soon drive them from their homes; a wholly false notion that is nothing but an armchair fiction artificially constructed by mere computer modelling, constantly proven wrong by meticulous real-world observations.”

 

Lena jublar – Svante grymtar

FN:s klimatmöte i Durban, Sydafrika har nu enats om en ”färdplan” för minskade utsläpp av växthusgaser.

Helt underbart, detta vågade jag aldrig hoppas på, jublar miljöminister Lena Ek.

Detta innebär att världens alla 194 stater – inklusive de länder som släpper ut mest koldioxid: Indien, Kina och USA – har anslutit sig utan några undantag.

Färdplanen saknar innehåll, tycker naturskyddsföreningens Svante Axelsson. Den saknar konkreta beslut för att stoppa den globala uppvärmningen:
– Det är en seger för klimatförhandlingarna men inte för klimatet.

 

bild: Bob Dinetz Design

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Bilder: Lindgren Labs]

SL


Enskild fest i fina salongen

10 december 2011

 

Några av årets snillen belönas idag i Stockholn i högtidliga former under medverkan av kungligheter, regering, särskilt valda repre-sentanter för riksdag, icke särskilt valda företrädare för främmande länder samt andra betydelsefulla personer.

”Vid prisutdelningen bar drottningen en aprikosfärgad klänning i guld-brokad tillsamman med Drottning Sofias diadem, stora briljantcolliern med kläpp samt Vasaörhängena” (TT-DN.se).

 


Alfred Nobel (1833–1896)

Vi som av Nobelstiftelsen naturligtvis inte blivit prisbelönade och – liksom Jimmie Åkesson och andra – heller inte blivit inbjudna till festen kan, om vi inte heller vill delta i de virtuella televisionsfestligheterna, välja vintersportprogram i TV1 klockan 12:50–16:10; Byggfällan, USAs fulaste hem och 2 1/2 män i TV3 klockan 16:15–18:55; och Sverige i rymden, En ny Adam, Slaget vid Harzhorn, Snösvängen, De stulna barnen, Silverfynd i helvetet, Underverk i världen och Arkitektur jorden runt i Kunskapskanalen klockan 18:50–23:50.

Svensk grundforskning måste stärkas

Nobelpriset kan emellertid ge en förståelse för var i världen den mest banbrytande forskningen händer. Ju närmre landet är till kunskaps-fronten, ju mer kan grundforskningen bidra till välstånd och tillväxt. Såväl grundforskning som innovationsmotiverad forskning är avgör-ande för landets välstånd; därför är det viktigt att finna den rätta balansen mellan dem.

Det är forskare som forskar – Den enskildes kreativitet och kompetens måste därför alltid stå i centrum. Kortsiktigheten med anslagens fördelning begränsar forskarnas vilja till risktagande och minskar därför också sannolikheten för vetenskapliga genombrott.

För att motverka en intellektuell inavel bör internationellt framstående forskare rekryteras. Rörligheten i det svenska forskarsamhället är för liten; det behövs ett bättre utbyte mellan Sverige och omvärlden.

Intresset för naturvetenskap sviktar bland Sveriges skolungdomar och deras prestationer visar vid internationella jämförelser en fallande trend.

Kungliga Vetenskapsakademien vill därför att forskarutbildade lärare skall undervisa i skolan och att lektoraten skall återinrättas.

 

SL


Ismås vid Vänern

09 december 2011

 

En ismås (Pagophila eburnea) satt i veckan på en stenpir vid badplatsen Hult i östra Vänern söder om Kristinehamn.

Denna ismås i Vänern är den 24:e observationen i Sverige och den första i Värmland. Senast arten sågs i landet var 2008 i Simrishamn i Skåne.

Ismåsen [valda bilder] lever hela sitt liv i Arktis och normalt i symbios med isbjörnar. Troligen har denna fågel kommit ur kurs på vägen till sin övervintring på Grönland.

 

SL