Miljö och politik i Värmland

21 januari 2012

 

Stridigheterna inom Miljöpartiet i Kristinehamn har orsakat att också ordföranden i kommunens miljö- och byggnadsnämnd, Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, har lämnat in sin begäran om entledigande.

Nyheten meddelades i lokalpressen samma dag som Uppdrag granskning synade ”campingaffären” i Kristinehamn.

Oroligheterna inom miljöpartiet i Kristinehamn har behandlats tidigare här den 27 november 2011 och den 31 juli 2011

Möjligen kan det vara problematiskt att i byggnadsnämnden hantera ärenden när enskilda personer utan avtal bygger på kommunens mark och när kommunen utan avtal bekostar driften av enskild verksamhet på kommunens mark. – Sund självbevarelsedrift borde vara tillräckligt för att begära avsked.

* * * * *

 

Granska Kristinehamn vill undersöka om det finns grundläggande och ingrodda fel i hela kommunkulturen i Kristinehamn. Initiativet kommer från kommuninvånare som på olika sätt känt ett motstånd från kommunens politiker och tjänstemän.

De som har startat Granska Kristinehamn har haft med kommunen att göra i olika ärenden som campingen, framtidens skola i de södra kommundelarna och badhusfrågan.

Granska Kristinehamn är inte någon förening utan ett antal personer som har varit engagerade i olika frågor. Gruppen är politiskt obunden. På gruppens webbsida – www.granskakristinehamn.se – finns sådana dokument som beslut, överklaganden och utredningar.

En del anser att det är fel att överklaga. De som överklagar kan emellertid vara sådana som har kunskap och har satt sig in i frågorna. Det är naturligtvis ledsamt för dem som engagerat sig mot oegentligheter att sedan tvingas höra att de är gnälliga och bromsar utvecklingen.

De som har skött sina ärenden på riktigt sätt bör ju inte ha något emot att också bli granskade. Det luktar illa redan när någon försöker släta över och fly från granskning.

* * * * *

Här finns 439 namnunderskrifter från 282 IP-adresser av människor som inte riktigt lyckats förstå vad frågan i Kristinehamn egentligen handlade om, men som ändå ville vara med i skränflocken.

* * * * *

 

Hur Vänernområdet kan göras mer attraktivt för turister har varit en huvudfråga vid ett seminarium i Säffle. Vänern har mycket att erbjuda: en tredjedel av Sveriges skärgårdar finns i Vänern.

Seminariet i Säffle var det tredje i en serie av fem Vänernseminarier. Tyngdpunkten nu var besöksnäringar i området.

Deltagarna var eniga om att Vänern har stora möjligheter att bli en huvudattraktion för turister som besöker Värmland och övriga landskap runt sjön, men att det också krävs mycket arbete för att nå dit.

Den bild av mygel och korruption, ja ren brottslighet, som moderata kommunalrådet Åke Thörnesjö och kommunchefen Anders Dahlén nyligen har visat upp från Kristinehamns kommun kan naturligtvis avskräcka för besök där.

Det finns många fina platser i Värmland som är väl värda att besöka. Res till dem stället – besök inte Kristinehamn och snylta inte på ortens skattebetalare.

 

SL


Skymningen i Värmland

19 januari 2012

 

I Uppdrag granskning har Sophia Djiobaridis på ett övertygande sätt avslöjat och till allmänt beskådande visat upp falskhet och mygel, ja rent av kriminalitet, hos moderata kommunalrådet Åke Thörnesjö och kommunchefen Anders Dahlén, och aningslöshet och enfald bland vilseförda kommunpolitiker och folk på gatan i Kristinehamn.

Heder och ära till Irma Andersson, Ulf Athlei och alla dem som överklagat kommunens olagliga hantering och till Sophia Djiobaridis för en samlad journalistisk insats långt utöver vad de lokala medierna trots sin regelbundna närvaro har förmått att prestera.

Skam åt dem som bara enfaldigt applåderat kommunens olagligheter och till och med försökt smutskasta dem som haft förstånd att avslöja lurendrejeriet.

Vi ville inte han något anbudsförfarande” sa moderata kommunalrådet Thörnesjö.

Naturligtvis inte, när han olagligt försökte ”sälja” kommun-invånarnas värden för mer än nio miljoner för halva priset och dessutom belasta deras kommunala kostnader med ytterligare miljonbelopp.

Då vill ingen mer vända sig till Kristinehamn för att driva camping” hotade moderata kommunalrådet Thörnesjö för att kunna genomdriva sina planer.

Efter att ha sett TV-programmet Uppdrag granskning kanske inte så många fler vill besöka den olagliga campingen och snylta på Kristinehamns skattebetalare.

 

Se här Uppdrag granskning i SVT Play – programmet börjar där vid 20.55.

Läs och se också Kommungranskarnas blogg

Här finns 439 namnunderskrifter från 282 IP-adresser av människor som inte riktigt lyckats förstå vad frågan egentligen handlade om, men som ändå ville vara med i skränflocken.

 

Läs mer >> om förloppet av den kriminella härvan som den har skildrats i lokala pressen:
Skymningens camping ska säljas i morgon [NWT, 26 maj 2010]
Fick inte lämna bud på campingen [NWT, 26 maj 2010]
Ytterligare kritik mot kommunen i campingfrågan [NWT, 28 maj 2010]
Säljbeslutet överklagas av 33 personer [NWT, 23 juni 2010]
Uppdrag granskning synar campingaffären [NWT, 18 januari 2012]
  Politiker och tjänstemän svarslösa:
  – Det kände jag inte till.
  – Det var inte bra.
  Kommunens politiker och högsta tjänstemän har svårt att förklara sig när teve i kväll granskar den infekterade försäljningen av Skymningens camping.
Kommunen äger campingen [NWT, 19 januari 2012]

 

SL


Nationalnycklar – för vilken läsekrets?

09 januari 2012

 

Sveriges omkring 50 tusen arter skulle på ett lättillgängligt sätt presenteras i omkring etthundra böcker – ”Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna”.

Projektet Nationalnyckeln var unikt, grandiost och statligt finansierat. Något sådant har inte skådats någon annanstans i världen – snart inte i Sverige heller.

 

bild: Rolf Kokkonen
Nässefjäril Aglais urticae

 

Med nuvarande utgivningstakt kostar varje bok omkring tio miljoner. Projektet har snart pågått i tio år men går alltför långsamt. Att genomföra hela bokprojektet kommer att kosta omkring en miljard kronor

Utgivningen av Nationalnyckeln började 2005 och 14 band har publicerats. Från 2010 planerades för sex band årligen – det blev två. Det blir en omöjlighet med hundra band under de tjugo åren som staten garanterar sitt anslag.

Vid Sveriges Lantbruksuniversitet bedriver ArtDatabanken sedan 2002 Svenska artprojektet på uppdrag av riksdagen för att kartlägga och sprida kunskap om landets hela fauna och flora av flercelliga arter. Artprojektet rymmer tre delar: (1) inventering av dåligt kända arter, (2) taxonomisk forskning och (3) bokverket Nationalnyckeln.

Forskningen inom Svenska artprojektet har tills nu resulterat i att omkring 2 300 för landet nya arter har upptäckts; omkring 1 000 av dessa är helt nya för vetenskapen. Många nya arter återstår fortfarande att upptäcka, och arbetet med att beskriva alla de nya arterna pågår.

Om flertalet av Sveriges 50 tusen flercelliga arter finns ingen litteratur alls, och den som finns är oftast mycket svårtillgänglig och översiktlig.

Den första Nationalnyckeln – Dagfjärilar – är en praktvolym (”för att locka läsare”?). Kanske var det onödigt, när det finns så många liknande böcker. Det finns också gott om goda fågelböcker; hur angeläget är det då att ge ut ytterligare en?

En viktig uppgift kan vara att visa den mera okända biologiska mångfalden, men de små encelliga arterna är så speciella att de ändå inte är särskilt intressanta för en bred allmänhet; det är ändå bara experter som kan artbestämma dem – under mikroskop.

 

[Bild: Rolf Kokkonen]

SL


Ny art av myra i Norge

08 januari 2012

 

Norge har nu 55 kända arter av myror, mot 75 i Sverige. Nyladers smalmyra (Temnothorax nylanderi) är den senaste.

 

bild: April Nobile; AntWeb
Nyladers smalmyra (Temnothorax nylanderi)

 

Nyladers smalmyra (Temnothorax nylanderi) lever i ekskogar och andra ädellövskogar i små samhällen med omkring etthundra individer. Arbetsmyrorna är endast några millimeter långa och kolonierna finns vanligen i död ved och bark

Myran finns även i Sverige och längs kusten i Norge till Kristiansand.

 

[Bild: April Nobile; AntWeb]

SL


Fladdermus hindrar vindkraftspark

03 januari 2012

 

Planerna för en vindkraftspark i Arkelstorp i norra Skåne stoppas för den utrotningshotade fladdermusen barbastell.

 

bild: Jasja Dekker
Bredörad fladdermus  (Barbastella barbastellus)

 

Barbastellen är liten och svart med 1,5 centimeter långa öron och en vingbredd om 30 centimeter. Den lilla munnen och korta nosen ger fladdermusen ett mopsliknande utseende; på svenska kallas den bredörad fladdermus eller mopsfladdermus.

Barbastellen är starkt hotad och lever bland annat i skogarna i norra Skåne, väster om Arkelstorp.

Vid Arkelstorp vill Eolus Vind AB bygga en vindkraftpark med fem verk som når upp till 150 meters höjd.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstad avslår begäran och vill, som remissinstans till Länsstyrelsen, att parken inte får byggas.

 

Läs vidare …

Barbastell (Barbastella barbastellus). Ingemar Ahlén. ArtDatabanken, SLU, 2013-05-15.

Naturvårdsverket: Barbastell (Barbastella barbastellus). EU-kod: 1308. Vägledning för svenska arter i habitatdirektivets bilaga 2 NV-01162-10 Beslutad: 20 januari 2011.

Images of Life on Earth (på engelska).

… och i tidningarna >> Kristianstadsbladet   Norra Skåne   Skånskan   Helsingborgs Dagblad   Laholms Tidning.

 

[Bild: Jasja Dekker]

SL

 


Nyår vid insjö i Värmland

01 januari 2012

 

bild: Julia & Kaj

bild: Julia & Kaj

bild: Julia & Kaj

bild: Julia & Kaj

 

Bilder: Julia & Kaj

Julia; bild: Kaj Kaj; bild: Julia

 

SL