Fladdermus hindrar vindkraftspark

 

Planerna för en vindkraftspark i Arkelstorp i norra Skåne stoppas för den utrotningshotade fladdermusen barbastell.

 

bild: Jasja Dekker
Bredörad fladdermus  (Barbastella barbastellus)

 

Barbastellen är liten och svart med 1,5 centimeter långa öron och en vingbredd om 30 centimeter. Den lilla munnen och korta nosen ger fladdermusen ett mopsliknande utseende; på svenska kallas den bredörad fladdermus eller mopsfladdermus.

Barbastellen är starkt hotad och lever bland annat i skogarna i norra Skåne, väster om Arkelstorp.

Vid Arkelstorp vill Eolus Vind AB bygga en vindkraftpark med fem verk som når upp till 150 meters höjd.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstad avslår begäran och vill, som remissinstans till Länsstyrelsen, att parken inte får byggas.

 

Läs vidare …

Barbastell (Barbastella barbastellus). Ingemar Ahlén. ArtDatabanken, SLU, 2013-05-15.

Naturvårdsverket: Barbastell (Barbastella barbastellus). EU-kod: 1308. Vägledning för svenska arter i habitatdirektivets bilaga 2 NV-01162-10 Beslutad: 20 januari 2011.

Images of Life on Earth (på engelska).

… och i tidningarna >> Kristianstadsbladet   Norra Skåne   Skånskan   Helsingborgs Dagblad   Laholms Tidning.

 

[Bild: Jasja Dekker]

SL

 

Kommentarer är stängda.