En Norgehistoria

29 februari 2012

 

Sveriges Radio Nyheter P4 Värmland presenterade den 21 februari 2012 ett inslag (av Lennart Nordenstein), som skulle ge intryck av att vara något aktuellt, om att det norska Naturvernförbundet protesterar mot att flygaska från Åmotsfors exporteras till Norge. Texten: Nu protesterar …

Sanningen tycks vara något annat.

Särskilt om Naturvernförbundet skulle bedriva sin verksamhet så att den också berör andra länder än Norge, så menar jag att det skulle var mycket lämpligt och passande om förbundet även presenterade bakgrunden och sitt ställningstagande direkt, så att det blir tillgängligt för allmänheten, och i Sverige inte enbart genom ett okontrollerbart ”jounalistiskt filter”, som nu, senare också visat sig vara av tvivelaktig kvalitet.

Lars Haltbrekken     Jan Thomas Odegard
Lars Haltbrekken – Jan Thomas Odegard

Jag har skrivit till norska Naturvernförbundets generalsekreterare Jan Thomas Odegard och politiske ledare Lars Haltbrekken och frågat på vilket sätt och i vilken form som Naturvernförbundets protest har presenterats och vilka faktiska förhållanden som nu ligger bakom förbundets protest. Jag har önskat ett förtydligande och en förklaring, åtminstone på Naturvernförbundets webbsida.

Både Odegard och Haltbrekken har valt att inte svara mig (kanske därför att det har varit vinterferie i Norge). Istället har jag fått ett svar från Naturvernförbundets fagrådgiver Per-Erik Schulze.

 

Fagrådgiver Per-Erik Schulze

Per-Erik Schulze svarade följande:

Saken er kommet på fordi svensk radio har spurt oss, ikke gjennom noen velregisssert informasjonsstrategi fra vår side. Derfor ligger det heller ikke noen ny nettsak på vår hjemmeside.

Men bakgrunnen er at Naturvernforbundet alltid har vært sterkt kritiske til at Langøya tar imot flygeaske fra Danmark og Sverige.

Asken inneholder bl.a. organiske miljøgifter som anlegget er dårlig egnet til å håndtere, OG ved at Langøya dumper prisene og fyller igjen krateret sitt raskt med alle slags farlig avfall hindrer de bedre behandlingsalternativ for visse av avfallstypene.

Saker om Langøya på vår nettside kan finnes, for eksempel slik.

Skepsisen vår til flygaskemottak på øya står fast.

* * *

Som avslutning på denna Norgehistoria uppkommer då frågan om varför Sveriges Radio Värmland som en ”nyhet” påstår att det norska Naturvernförbundet protesterar mot att flygaskan från Sverige exporteras till Norge just nu, när förbundet alltid har varit starkt kritiskt mot att Langøya tar emot flygaska från Sverige.

En följdfråga blir: vilket förtroende vågar vi ha för våra svenska medier?

 

[Bilder: Naturvernforbundet ]

SL

 


Sverige bör ha råd att ta hand om sitt eget avfall

21 februari 2012

 

Åmotfors avfallsvärmeverk i Värmland exporterar årligen ett tusen ton giftig flygaska till en ö i Oslofjorden.

Den giftiga askan är en restprodukt som uppstår när röken från värmeverket renas i specialfilter. Flygaskan är miljöfarlig och innehåller tungmetaller och giftiga salter.

 

Langöya; NOAH
Langöya i Oslofjorden

Den norska naturskyddsorganisationen Naturvernförbundet har nu protesterat mot att den miljöfarliga flygaskan från Sverige deponeras i ett nedlagt kalkbrott på Langöya, i ett tättbefolkat område i yttre Oslofjordens skärgård, med risk för farliga utsläpp till både luft och vatten.

På många håll i Sverige är det dessvärre ont om anläggningar för behandling av förorenade massor. Långa transporter kan därför orsaka kostnader som också äter upp miljövinsten från en sanering.

Langöya i Oslofjorden är en av de ledande anläggningarna i Norge för hantering av förorenad jord och oorganiskt miljöfarligt avfall; den tar också mot avfall och jord från Sverige.


Pjoddar spp. – Hjälp till …

20 februari 2012

 

I Småland och Skåne kallas de pjoddar och i Göteborgstrakten tjippar. Vad kallas obestämda småfåglar i övriga landet?

 

bild:Sveriges Radio
Anna Lena Ringarp – Lars-Gunnar Andersson

I programmet Vetenskapsradion Språket med Anna Lena Ringarp och Lars-Gunnar Andersson kommer efterlysningen:
vad kallas obestämda småfåglar hemma hos dig?

Hjälp till med att vidga språkforskningens kunskap om våra svenska fåglar. Skriv och svara till Vetenskapsradion Språket.

SL

 


Internationellt framgångsrik naturfotograf

19 februari 2012

 

OASIS

Italiens största internationella tävling i naturfotografi

Oasis Photo Contest 2011

är nu avslutad med 1143 deltagare från 44 länder som tävlade i tio klasser: landskap, däggdjur, fåglar, övriga djur, husdjur, växter, undervattensbilder, människor, portfölj och fototeknik.

Tävlingens ende svenske deltagare Henrik Karlsson/N placerade sig på sjätte plats i klassen däggdjur, med en bild av en kronhjort, och på en delad elfte plats i klassen landskap, med en bild av ett vintrigt och vindpinat Ottenby.

Gratulerar, Henrik!

SL

 


Unga fältbiologer spårar varg i Hasselforsreviret

15 februari 2012

 

Under skolornas sportlov 21 – 25 februari 2012 anordnar fältbiologerna en exkursion (med deras eget skrivsätt XQ) för ungdom bland vargarna i Hasselforsreviret under ledning av Andreas Hansen.

bild: clipart wolf

Deltagarna kommer att bo i militärtält under de fem dagarna ute i vildmarken och själva över öppen eld tillaga den mat som Fältbiologerna kostnadsfritt bjuder på. I tältet finns kamin att elda i och extrafiltar om det skulle bli för kallt. Det kostar heller inget att vara med på denna XQ – exkursion – men förhoppningen är att den ska leda till att en lokal klubb av Fältbiologerna kan startas i Degerfors.

Tills nu finns anmälda från Småland, Västsverige, Stockholmstrakten och norra delen av Örebro län. Deltagare från Degerfors och Karlskoga i åldrarna 13–25 år är välkomna att på Fältbiologernas hemsida senast på fredag 17 februari anmäla intresse att följa med.

 

SL

 


Skarp kritik mot ambulanssjukvården

12 februari 2012

 

Socialstyrelsen har riktat skarp kritik mot ambulanssjukvården i Jönköping.

En sköterska har brustit i sitt arbete och patienten har inte fått vård av god kvalitet.

Det här visar att vi inte är så bra som vi önskar att vi skulle vara, säger en chefsläkare.

 

SL

 


Världens främsta universitet

08 februari 2012

 

Januariutgåvan 2012 av rankningen av världens universitet från Cybermetrics Lab i Spanien är publicerad och omfattar i år 20 372 universitet.

Sedan 2004 har ”the Ranking Web” publicerats två gånger årligen, i jauari och juli och omfattat fler än tjugotusen universitet och högskolor i hela världen. Cybermetrics Lab ingår i Spaniens största organisation för forskning CSIC – Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

 

bild: Clipart

De sexton främsta universiteten i världen är amerikanska utifrån bedömningarna i den nya rankinglistan:
[1] Harvard University
[2] Massachusetts Institute of Technology
[3] Stanford University

Bland de femtio mest framgångsrika universiteten i världen ligger 39 i USA. De övriga är [med sin placering i världsrankingen]:
[17] University of Toronto
[20] Universidade de São Paulo, USP
[24] Swiss Federal Institute of Technology, ETH Zürich
[24] University of Cambridge
[27] University of British Columbia
[36] University of Oxford
[38] Universidad Nacional Autónoma de México
[41] Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech
[42] National Taiwan University
[42] University College London
[42] University of Tokyo

Mest framgångsrika i övriga Norden är:
[85] Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
[102] University of Helsinki
[130] Universitetet i Oslo
[181] Danmarks Tekniske Universitet
[186] Københavns Universitet

Mest framgångsrika i Sverige är:
[145] Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm
[156] Göteborgs universitet
[177] Uppsala universitet
[183] Lunds universitet
[218] Linköpings universitet

 

EU uppger att ökade satsningar på forskning är avgörande för att Europa ska kunna förbättra sin konkurrenskraft de närmaste åren.

Enligt nya siffror från EU har nästan alla EU-länder förbättrat sin forskningspolitik, men trots det lyckas inte Europa knappa in på forskningsledande länder som USA och Japan.

En färsk sammanställning påstås visa att Sverige ligger i topp bland annat när det gäller offentlig och privat finansiering av forskning.

Möjligen ligger Sverige i topp när det gäller finansieringen men uppenbarligen inte alls när det gäller resultaten av forskningen.

 

SL

 


Solen: från kärnfusion till klimatförändring

06 februari 2012

 

bild: Kaj Lindgren

 

The Sun: From Nuclear Fusion to Climate Change

Öppen föreläsning med professor Roger-Maurice Bonnet, ISSI, Bern, Schweiz, och CNRS, Frankrike

Tisdag 15 februari 2012, kl. 18.00 – 19.00

Kungliga Vetenskapsakademien, Beijersalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för allmänheten. Ingen föranmälan krävs.

bild: KVA/Guy Lebègue
Professor Roger-Maurice Bonnet

 

Space techniques have allowed a continuous Survey of the Sun, its total and spectral irradiance as well as its magnetic activity. We now know where inside the Sun does solar variability finds its sources. The solar sunspot cycle is observed since Galileo back in 1610, but only now are we able to accurately quantify and monitor its effects on the Earth, in particular its climate.

Forecasting climate evolution and assessing anthropogenic forcing on it require a continuous monitoring of solar activity: the total and spectral irradiance and all effects associated with the Sun’s magnetic field, what is called ”space weather”.

Professor Roger-Maurice Bonnet is a solar physicist, director of research at Centre national de la recherche scientifique, France, and since 2003 Executive Director of International Space Science Institute in Bern. He is a foreign member of the Royal Swedish Academy of Sciences.

Professor Bonnet has written more than 150 scientific articles and books, among which ”Surviving 1000 Centuries. Can we do it?”.

 

[Bilder: Kaj Lindgren & KVA/Guy Lebègue ]

SL