Sverige bör ha råd att ta hand om sitt eget avfall

 

Åmotfors avfallsvärmeverk i Värmland exporterar årligen ett tusen ton giftig flygaska till en ö i Oslofjorden.

Den giftiga askan är en restprodukt som uppstår när röken från värmeverket renas i specialfilter. Flygaskan är miljöfarlig och innehåller tungmetaller och giftiga salter.

 

Langöya; NOAH
Langöya i Oslofjorden

Den norska naturskyddsorganisationen Naturvernförbundet har nu protesterat mot att den miljöfarliga flygaskan från Sverige deponeras i ett nedlagt kalkbrott på Langöya, i ett tättbefolkat område i yttre Oslofjordens skärgård, med risk för farliga utsläpp till både luft och vatten.

På många håll i Sverige är det dessvärre ont om anläggningar för behandling av förorenade massor. Långa transporter kan därför orsaka kostnader som också äter upp miljövinsten från en sanering.

Langöya i Oslofjorden är en av de ledande anläggningarna i Norge för hantering av förorenad jord och oorganiskt miljöfarligt avfall; den tar också mot avfall och jord från Sverige.

One Response to Sverige bör ha råd att ta hand om sitt eget avfall

  1. […] Radio Nyheter P4 Värmland presenterade den 21 februari 2012 ett inslag (av Lennart Nordenstein), som skulle ge intryck av att vara något aktuellt, om att det norska Naturvernförbundet protesterar mot att flygaska från Åmotsfors exporteras […]