En Norgehistoria

 

Sveriges Radio Nyheter P4 Värmland presenterade den 21 februari 2012 ett inslag (av Lennart Nordenstein), som skulle ge intryck av att vara något aktuellt, om att det norska Naturvernförbundet protesterar mot att flygaska från Åmotsfors exporteras till Norge. Texten: Nu protesterar …

Sanningen tycks vara något annat.

Särskilt om Naturvernförbundet skulle bedriva sin verksamhet så att den också berör andra länder än Norge, så menar jag att det skulle var mycket lämpligt och passande om förbundet även presenterade bakgrunden och sitt ställningstagande direkt, så att det blir tillgängligt för allmänheten, och i Sverige inte enbart genom ett okontrollerbart ”jounalistiskt filter”, som nu, senare också visat sig vara av tvivelaktig kvalitet.

Lars Haltbrekken     Jan Thomas Odegard
Lars Haltbrekken – Jan Thomas Odegard

Jag har skrivit till norska Naturvernförbundets generalsekreterare Jan Thomas Odegard och politiske ledare Lars Haltbrekken och frågat på vilket sätt och i vilken form som Naturvernförbundets protest har presenterats och vilka faktiska förhållanden som nu ligger bakom förbundets protest. Jag har önskat ett förtydligande och en förklaring, åtminstone på Naturvernförbundets webbsida.

Både Odegard och Haltbrekken har valt att inte svara mig (kanske därför att det har varit vinterferie i Norge). Istället har jag fått ett svar från Naturvernförbundets fagrådgiver Per-Erik Schulze.

 

Fagrådgiver Per-Erik Schulze

Per-Erik Schulze svarade följande:

Saken er kommet på fordi svensk radio har spurt oss, ikke gjennom noen velregisssert informasjonsstrategi fra vår side. Derfor ligger det heller ikke noen ny nettsak på vår hjemmeside.

Men bakgrunnen er at Naturvernforbundet alltid har vært sterkt kritiske til at Langøya tar imot flygeaske fra Danmark og Sverige.

Asken inneholder bl.a. organiske miljøgifter som anlegget er dårlig egnet til å håndtere, OG ved at Langøya dumper prisene og fyller igjen krateret sitt raskt med alle slags farlig avfall hindrer de bedre behandlingsalternativ for visse av avfallstypene.

Saker om Langøya på vår nettside kan finnes, for eksempel slik.

Skepsisen vår til flygaskemottak på øya står fast.

* * *

Som avslutning på denna Norgehistoria uppkommer då frågan om varför Sveriges Radio Värmland som en ”nyhet” påstår att det norska Naturvernförbundet protesterar mot att flygaskan från Sverige exporteras till Norge just nu, när förbundet alltid har varit starkt kritiskt mot att Langøya tar emot flygaska från Sverige.

En följdfråga blir: vilket förtroende vågar vi ha för våra svenska medier?

 

[Bilder: Naturvernforbundet ]

SL

 

Kommentarer är stängda.