Linköping bland världsbästa miljöuniversiteten

 

Linköpings universitet har 2011 rankats på femte plats bland världens främsta miljöuniversitet.

Bland de femton främsta kommer tio från USA och övriga fem från England, Irland, Sverige och Kanada.

I Greenmetrics rankning har sammanlagt 178 universitet från 42 länder ingått. Såväl hållbarhet och miljö vid universitetsområdena som hur dessa ämnen behandlas i undervisning och forskning ingår bland kriterierna för rankingen.

 

Universitas Indonesia

World Ranking 2011 – Resultat

1.  University of Nottingham, England

”The University of Nottingham highly values the environmental agenda and is committed to becoming a leading green University. The University’s groundbreaking research in environmental sustainability includes housing, energy, chemistry and construction.”

2.  Northeastern University, USA

3.  University of Connecticut, USA

4.  University College Cork, Ireland

Världens första universitet som mottagit det prestigefyllda internationella ”Green Flag Award”.

5.  Linköping University, Sverige

Linköpings universitet har ett ansvar för utvecklingen mot en bättre miljö och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Universitetets miljöpolicy ska genomsyra all verksamhet.
  Universitetet arbetar aktivt med miljöfrågor genom att forska om miljö och hållbar utveckling, erbjuda en rad miljöutbildningar och fristående kurser om miljö, samverka med näringsliv, offentlig sektor, ideella organisationer och allmänheten kring miljöfrågor och genom att miljöanpassa den egna verksamheten.

6.  University of California, Berkeley, USA

7.  University of California, Los Angeles, USA

8.  Washington University In St. Louis, USA

9.  University of California Merced, USA

10.  University of Bath, England

11.  University of California, Davis, USA

12.  University of North Carolina, Chapel Hill, USA

13.  Cornell University, USA

14.  York University, Canada

15.  Grand Valley State University, USA

”Sustainability is about meeting the needs of today without compromising the ability of future generations to meet their needs.”

Läs om universitetens arbete med miljöfrågor och hållbar utveckling under länkarna.

Linköpings historia

Under de senaste åren har Linköpings historia – genom arkeologiska undersökningar och historisk forskning – tillförts en stor mängd ny kunskap.

Denna uppdaterade version av Linköpings historia har producerats av Linköpings universitet och Östergötlands museum. – Sök tiden och fynden utmed tidslinjen. Läs om olika perioder och se på bilder och kartor.

 

[Bild: Universitas Indonesia]

SL

Kommentarer är stängda.