En ek (Quercus robur) i sydöstra Värmland, (1)

 

En spontant växande ung ek påträffades 2006 i sydöstra Värmland i blandskog i bebyggt område (”naturtomt”) med björk, oxel, rönn, hägg och en samt i fältskiktet blåbär, lingon och kruståtel.

 

bild: Lindgren Labs   bild: Lindgren Labs
Quercus robur: habitus och skottspets; 24 mars 2012

Eken flyttades till ett mera skyddat läge 2008 och har nu etablerat sig och är 163 centimeter hög. Den vidare utvecklingen kommer att dokumenteras här i min blogg.

 

Läs mer >>
Ek – Den virtuella floran
Ekar – Naturhistoriska riksmuseet
Mortalitet och skottskjutningsförmåga hos ek (Quercus robur) efter brand – av Hanna Backman, 2004
Betydelsen av taggbuskar, ljus och hävd vid föryngring av ek (Quercus robur) – av Karin Bornefall, 2005
Kartering av skogsskador hos bok och ek i södra Sverige med hjälp av satellitdata – av Anders Magnusson, 2005
”Bland ekar och arter” – Ekprojektet vid Göteborgs universitet, professor Frank Götmark, 2011
Ett träd berättar (1–4) – Kunskap förmedlad vid fallen 300-årig ek; av Frank Götmark & Leif Lithander
Ekar ska få hjälp att åldras; Sveriges Radio Ekot, 26 mars 2012

 

[Bilder: Lindgren Labs]

SL

 

One Response to En ek (Quercus robur) i sydöstra Värmland, (1)

  1. […] Eken presenterades i bloggen 15 april 2012 med bilder från 24 mars 2012. […]