Varm sommar …?

 

Det är redan för sent för att uppnå FN:s mål att begränsa jordens uppvärmning till två grader. Den politiska viljan saknas, säger den tidigare chefen för FN:s klimatförhandlingar.

Det var han, Yvo de Boer, som tidigare ledde FN:s klimatförhandlingar, och som drev igenom det så kallade tvågradersmålet vid klimatmötet i Köpenhamn 2009. Världens ledare kom då – för tre år sedan – överens om att hejda temperaturökningen vid två grader under det närmaste århundradet, men åtgärderna för att förverkliga drömmen har inte synts till; den politiska viljan saknas.

Världens ledare verkar inte vara redo för att nu engagera sig i den här frågan; några nya politiska överenskommelser är inte i sikte. Kanske känner de sig inte helt övertygade om det hotfulla talet om vad den så kallade ”forskningen” säger och hoten om möjligen väntande katastrofer.

 

SL

 

One Response to Varm sommar …?

 1. Nisse skriver:

  De kan inte beskatta kor eller träsk

  Det är inte bevisat att just koldioxid är boven. Det är inte heller bevisat att variationen i temperatur är orsakad av människan – större variationer har förekommit förr under Jordens historia utan allvarliga konsekvenser. Solens aktivitet har enligt många forskare större inverkan på klimatet.

  Det finns många oklarheter när det gäller mediahantering och propagandakampanjer kring klimat. IPCC är egentligen en vänstervriden lobby som utger byråkratrapporter för ”forskning” (googla Climategate!). Senaste skamgreppet är påhitt om risker för översvämningar för vissa länder (googla prof. Mörner som avslöjar alarmisternas direkta lögner om höjning av havsytan).

  Alarmisterna har tyvärr en egen agenda som går ut på att beskatta västvärlden och överföra pengar från väst till diktaturer i u-länder. U-ländernas skamlösa krav i Köpenhamn visar att klimatcirkusen är deras sätt att mjölka ännu mer bistånd.

  Det passar alarmisterna att beskatta koldioxid som går att koppla till industrier – de bryr sig t ex inte om metan som är en långt starkare växthusgas – därför att man inte kan beskatta kor eller träsk. Inte heller bryr de sig om vulkaner – nej, det är bekvämare att straffa västerländska bilister.

  Hoppas allt fler informerar sig och ser det smutsiga spelet som pågår med klimatet som förevändning.

  Nisse