Räkna med räkneproblem

 

Även om matematiken inte är en egentlig naturvetenskap så har den så stor betydelse för studier och forskning om naturen att den måste uppmärksammas – och då särskilt bristen på kunskaper i matematik.

Dessa brister sätter sina spår överallt i samhället, både inom och utom landet.

Svenska Dagbladet visade 30 april 2012 en karta över resultaten i det nationella provet i matematik i Sverige 2011 och hur stor andel av eleverna i årskurs 9 som inte uppfyllde målen.

 

SvD/Google

Riksgenomsnittet var 2005 att 12,3 % inte uppfyllde målen och 2011 att 19,3 % inte gjorde det. Nästan en av fem elever – i genomsnitt – som skall börja i gymnasiet klarar alltså inte sin matematik.

Kartan visar att östra Värmland inte längre är att räkna med när det gäller matematik.

I Degerfors klarar inte 38.4 % av eleverna i årskurs 9 målen i matematik, i Karlskoga inte 33.4 %, i Filipstad inte 25 %, i Kristinehamn inte 25.7 %, i Storfors inte 20 %, och i Karlstad inte 19.5 % av eleverna i årskurs 9 målen i matematik. Samtliga är sämre än riksgenomsnittet.

* * * * *

Försvarsmakten ansåg att den borde ha nytta av officerare med doktorsexamen. Sedan 1992 har ungefär 40 personer börjat vid försvarets doktorandprogram och 14 har också avlagt examen.

Försvarsmaktens doktorandprogram har kostat 220 miljoner kronor, men bara två (2) av de fjorton doktorerna är kvar i försvaret.

– Vi har inte tagit till vara på resultatet av doktorandutbildningen, säger försvarsmaktens forskningschef.

För dem som skulle sköta försvarets personalplanering har det varit alltför svårt att förstå värdet av officerare med forskarutbildning.

* * * * *

Det svenska, statliga biståndsorganet Swedfund satsade i fjor 90 miljoner kronor ur biståndsbudgeten i bioenergiföretaget Addax bioenergy i Sierra Leone för att producera etanol.

De fattiga jordbrukarna vittnar nu om hur de blev övertalade att godkänna hyreskontrakt där företaget får rätt att ta över deras mark för 50 år framåt. De blev lovade skolor och sjukhus, vägar och arbete.

Bönderna blev lurade – med svenska biståndspengar.

– Det är ett brott mot mänskliga rättigheter – det hotar rätten till mat och vatten, säger en advokat i Sierra Leone.

– Bolaget har en god intention, sägen en företrädare för Swedfund.

* * * * *

Många siffror och höga tal kan bli aktuella när den enda versionen i privat ägo av Edvard Munchs (1863–1944) målning ”Skriet” nu skall säljas på Sotheby’s i New York.

SL

 

One Response to Räkna med räkneproblem

  1. Svenolov Lindgren skriver:

    Skriet av Edvard Munch såldes på Sotheby´s i New York
    för 119 922 500 dollar, motsvarande omkring 723 miljoner svenska kronor.