Högskolan i Gävle ligger ett halvt steg före Chalmers och Göteborgs universitet

13 juli 2012

 

Avakademisering och näringslivsmanagementisering har gett anledning till oro över vart ledningskulturen inom svenskt universitetsväsende är på väg.

Högskolan i Gävle verkar leda utvecklingen och ligga ett halvt steg före såväl Chalmers och Göteborgs universitet som en del övriga universitet, hävdar professorn i matematisk statistik vid Chalmers i bloggen Häggström hävdar.

När nuvarande rektor vid Högskolan i Gävle tillträdde så uppmanade hon ämnesföreträdarna att betrakta högskolan som en firma. Utbildningar ska ”säljas” och ”marknadsföras”, studenter ska betraktas som ”kunder”, så kallade helårsprestationer ska ”produceras” och högskolans ”varumärke” ska värnas.

Ledningen för Högskolan i Gävle kommer utifrån detta krav att säga upp samtliga anställda i ämnesgrupperna historia, statsvetenskap och litteraturvetenskap, samt flera inom ämnesgruppen för pedagogik.

Det är möjligt att dessa ämnen har så dålig ekonomi att de inte kan överleva; de ekonomiska realiteteterna är ju svåra för humaniora. Ännu har emellertid inte någon begriplig eller korrekt ekonomisk redovisning presenterats för dem som hotas av uppsägning.

 

SL

 


Reklam i ”Public service” för guide över Värmland

08 juli 2012

 

Utan kommentarer och med kommenteringen avstängd gör Nyheter P4 Värmland idag kl 11:00 (med foto av Lennart Nordenstein) reklam för ny guide över Nordvärmland.

”Nyheten” fanns för mer än två veckor sedan [2012-06-22 kl 19:18] publicerad i lokalpressen.

Nyheter P4 Värmland underlåter att tala om att den aktuelle författaren är son till landshövdingen Rolf Edberg (1912-1997), som själv varit en framstående författare inom miljöområdet och om Värmland bland annat publicerat De glittrande vattnens land (1980).

Sveriges Radio Nyheter P4 Värmland presenterade också den 21 februari 2012 ett inslag (av Lennart Nordenstein), som skulle ge intryck av att vara något aktuellt.

Återigen uppkommer frågan: vilket förtroende vågar vi ha för Public service?

 

SL

 


Fjärilsvandringar i Kristianstad

04 juli 2012

 

Många vill lära sig mer om fjärilar. I måndags var det dags för årets första fjärilsvandring i Kristianstad.

 

bild: Rolf Kokkonen
Luktgräsfjäril, Aphantopus hyperantus

Det blir ytterligare två tillfällen att studera fjärilar vid Naturum i Kristianstad:

Torsdag den 12 juli klockan 15.00 och onsdag den 25 juli klockan 15.00, men fjärilsvandringen ställs in vid dåligt väder. – Fjärilshåvar finns att låna för den som inte har någon egen.

 

[Bild: Rolf Kokkonen]

SL

 


Med kajak i skymning på värmländsk insjö

02 juli 2012

 

bild: Nelly Lindgren

* *

bild: Nelly Lindgren

* *

bild: Nelly Lindgren


Glad sommar med fina färder!    

tillönskar SL