Riksinternatens nedgång och fall …

31 juli 2014

 

Regeringen har beslutat att ta bort de särskilda villkor som gällt för Sveriges tre riksinternat Lundsberg, Grenna och Sigtuna. I dag lämnar Regeringen in sitt förslag på förändringen till lagrådet.

 

Samsung Mobile
Internatskola

För Lundsberg och de andra riksinternaten Grenna och Sigtuna innebär detta att skolan inte längre kommer att få särskilda statsbidrag. Skolorna kommer inte heller att få ta ut avgifter för undervisningen.

Lagändringen planeras träda i kraft i januari 2016.

 

Läs mer >>

Gömd och glömd skola i skogen

Värmlandsskola på Chalmers Cortege

Om Lundsbergs skola

 

SL

 


Tjugonde Tjernobyl-lägret vid Brobysjukhuset

30 juli 2014

 

I veckan avslutades det tjugonde Tjernobyl-lägret vid Brobysjukhuset. Barnen tog farväl av lägerplatsen, sina svenska vänner och dem som hjälpt till med verksamheten sedan många år.

bild: Lindgren Labs
Blott Sverige svenska krusbär har
Carl Jonas Love Almquist (1838)

 

Sådant som är vardagsmat för svenska barn blir stora upplevelser för de ukrainska barnen. Som läget är nu i Ukraina så är det viktigare än någonsin att kunna fortsätta att erbjuda människor en fristad där de kan känna sig trygga.

De kommer från fattiga hem, där de inte har råd att ta med barnen till badet; de allra flesta av dem har aldrig tagit ett dopp eller varit i närheten av havet, konstaterar lägerchefen Rolf Tillman.

Och glass, det är inget de äter ofta.

De mål som satts upp för sommarlägren kan många av oss svenskar ta för självklara: att få andas frisk luft, sola, bada och äta näringsrik mat. Att bygga upp immunförsvaret för att motverka de strålskador som drabbat många av barnen.

Det är 20 år sedan Rolf Tillman och hustrun Berit tog hit de första barnen från Ukraina. Tillsamman med många trogna medarbetare har de drivit verksamheten vid gamla Brobysjukhuset,

Tjernobyl-lägret måste nu vara ute från Brobysjukhuset nästa år, byggnaden ska användas för andra ändamål och de är uppsagda.

Vi har fått veta att vi inte kan vara på Brobysjukhuset, så vi behöver ett nytt ställe, säger Rolf Tillman bekymrat.

Att det är tid att åka hem brukar alltid innebära starka känslor, särskilt denna gång. Dels för att det nu är sista gången på Brobysjukhuset, men det finns en oro som överskuggar allt annat. Några av de unga pojkarna på lägret har fått inkallelseorder till armén.

De åker hem till ett land i krig, säger Rolf Tillman.

 

Läs artiklar om Tjernobyl-lägret 2014 >>

Lägret betyder mycket för barnen från Ukraina. Kristianstadsbladet, 5 juli 2014.

Tjernobyllägret tvingas flytta. Norra Skåne, 5 juli 2014.

Lägret är slut för sista gången. Kristianstadsbladet, 26 juli 2014.

Läs också >>

– om Brobysjukhuset, 2014; Lindgren Labs, 2014-06-29.

– om Tjernobylolyckan 1986. Temasida: Tjernobyl – 25 år efter kärnkraftsolyckan. Sveriges Radio, 14 mars 2011.

 

SL

 


Darwin´s Beagle-bibliotek

28 juli 2014

 

Som naturhistoriker om bord på expeditionsfartyget H.M.S. Beagle slogs jag av vissa fakta …

Så börjar Charles Darwin sin epokgörande skrift On the Origin of Species, 1859. Hans färd med expeditionsfartyget H.M.S. Beagle (1831–1836) blev en av historiens mest betydelsefulla vetenskapliga expeditioner; den kom för alltid att förändra vår uppfattning om världen och vetenskapen.

 

bild: P.G.King, 1890
H.M.S. Beagle (P.G.King, 1890)

I H.M.S. Beagle fanns ett imponerande bibliotek med omkring 400 volymer som förvarades i Darwins hytt. Där levde och arbetade han under fem år. Hemkommen formulerade han begreppet naturligt urval för att förklara hur levande varelser anpassas till en föränderlig omgivning.

Bibliotekets innehåll har länge varit okänt. Det blev utspritt när färden avslutade i oktober 1836. Nyligen har det – 178 år senare – blivit elektroniskt rekonstruerat som en ny del av Darwin Online.

Beagle library project (2012-14) har fått stöd av Ministry of Education, Singapore Government samt Charles Darwin University och Charles Darwin University Foundation, Australien.

Nu är det för första gången möjligt att på ett ögonblick söka genom Beagle library efter citat, platser, personer, arter och annat, eller för att alfabetiskt se hela bibliotekets katalog.

Darwin Online erbjuder nu världens största samling av material från expeditionen med Beagle.

Online Beagle library består av mer än 195 tusen sidor med fler än 5 tusen illustrationer. Omkring 30 % av biblioteket var på utländska språk: engelska, franska, spanska, tyska, latin och grekiska.

 

Charles Darwin levde mellan 12 februari 1809 och 19 april 1882. Den 24 november 1859 utgavs hans epokgörande skrift On the Origin of Species (Om arternas uppkomst). Många känner till boken men få – särskilt bland dem som inte är biologer – har läst originalet.

Charles Darwin har tidigare behandlats i min blogg med litteraturreferenser och recensioner i Charles Darwin och apornas uppkomst, 2009 och i Darwin’s ”On the Origin of Species”, 2010.

 

SL

 


Vad är detta? Kanske ett olösligt matematiskt problem?

25 juli 2014

 

bild: Thoralf Alfsson

Kanske ett olösligt matematiskt problem? (Svaret finns nedan.)

 

Ett nytt krig i Göingeskogarna

– Det här är en krigsförklaring från mig. Nu vill jag inte ha med Migrationsverket att göra längre, säger kommunalrådet Patric Åberg i Östra Göinge kommun.

– Jag är fullständigt vansinnig, jag har inget som helst förtroende för Migrationsverket längre. Så sent som i förra veckan blev vi lovade att det inte skulle bli fler platser i vår kommun … , säger han upprört.

Vid ett flertal tillfällen har Patric Åberg påtalat att Östra Göinge tvingas ta ett alltför stort ansvar i förhållande till kommunens storlek. Migrationsverkets handlande om Brobysjukhuset har han kallat ”ett statligt övergrepp”.

 

Svalöv ställer krav på Migrationsverket

Både de styrande och oppositionen i Svalöv har också fått nog av Migrationsverket. För några veckor sedan bestämde verket att öppna ett andra flyktingboende i den lilla orten Röstånga.

– Vi anser att det inte är rimligt att man inte förrän en eller två veckor i förväg får information om det här.

Vi är en liten kommun med ett stort åtagande och därför säger vi att Migrationsverket måste tänka till lite också. De som kommer hit är människor som vill få det så bra som möjligt, skriver ledande politiker i Svalövs kommun ett öppet brev till Migrationsverket.

Samtliga partier i kommunen ställer ett ultimatum: antingen minskas antalet flyktingar i den lilla orten Röstånga eller så lägger Migrationsverket ner ett av två tidigare flyktingboenden på orten.

I Röstånga finns 800 invånare och när alla flyktingar är på plats ökar ortens invånarantal på några veckor till nästan 1200 personer. Detta kommer att skapa stora problem för kommunen.

Bland annat kommer kommunen inte att kunna sysselsätta alla flyktingar om ortens invånarantal ökar så som Migrationsverket begär:

– Man nästan fördubblar invånarantalet i lilla orten Röstånga. Det blir svårt att erbjuda ordentlig vård och utbildning åt de nyanlända flyktingarna. Det krävs att vi ställer om skolan.

Vårdcentralen i Svalöv måste också ställas om efter hur många läkare och sjuksköterskor de behöver. Och då är det inte så lätt att ställa om, när man inte vet om det kommer tio eller trehundra personer.

 

Migrationsverket igen …

Migrationsverket har idag återigen höjt sin prognos över antalet asylsökande, nu till 89 tusen i år.

Utvecklingen (?) skapar behov av fler boendeplatser i kommunerna och ett gemensamt ansvar för att ge dem som söker sig hit ett bra mottagande, påstår generaldirektör Anders Danielsson.

Under det första halvåret i år sökte närmare 32 tusen personer asyl i Sverige, nästan 70 procent fler än under motsvarande period i fjor. Utvecklingen (?) innebär att Migrationsverket nu höjer sin prognos från 70 tusen till 89 tusen asylsökande i år; en ökning med 27 %.

Idag finns det omkring 11 tusen i Migrationsverkets asylboenden som redan har uppehållstillstånd, men som inte kommer ut i någon kommun eftersom det inte finns någon plats att anvisa dem. Därför tar det längre tid för människor att komma in i samhället med boende och goda förutsättningar för etablering.

En följd av utvecklingen (?) är att antalet ensamkommande barn och ungdomar har ökat från 4 400 till 6 500 i år; en ökning med 48 %. Kommunerna ansvarar för deras boende och mottagande. Detta påverkar också anhöriginvandringen; prognosen över antalet ansökningar från anhöriga höjs därför från 55 300 till 62 000 i år; en ökning med 13 %.

 

Pressmeddelande från SCB, Nr 2014:75, 2014-03-19

Folkmängd 2013: Antalet asylsökande från Syrien har fördubblats.

 

Vår framtid …

Det lutar åt att vi i framtiden kommer att få läsa flera artiklar av motsvarade slag som denna från Helsingborgs Dagblad.

 

Svaret på uppgiften:

Staplarna i det ovanstående diagrammet visar de första sex månaderna i år, 2014. Våra grannländer har skrivit under och tillhör samma konventioner som Sverige, men trots detta lyckas grannländerna föra en betydligt mera ansvarsfull invandringspolitik och hantering av asylsökande.

Riksdagsledamoten och ledamoten av kommunfullmäktige i Kalmar Thoralf Alfsson skriver i sin blogg 2014-07-12 med rubriken ”Invandringsbomben”:

– Antalet asylsökande till Norden under det första halvåret 2014 kan inte beskrivas annat än som en ren katastrof för vårt svenska välfärdssamhälle och den svenska ekonomin.

Han menar att alla politiker inom 7-klövern skall hållas ansvariga när massinvandringens konsekvenser släpps lös på riktigt.

89 tusen om året – är den då inte redan uppenbar för de flesta?

 

Läs och lyssna mer >>
i de media som vågar skriva och säga sanningen …
exempelvis i denna.

 


Grattis på årsdagen!

22 juli 2014

 

anniversary-1x

 

Grattis på årsdagen!

You registered on WordPress(dot)com 5 years ago!

Tack för att du använder WordPress(dot)com.

 


Toppklocka

11 juli 2014

 

Toppklocka (Campanula glomerata)

Ordet Campanula introducerades i den botaniska momenklaturen på 1500-talet av Leonhart Fuchs (1501–1566).

Leonhart Fuchs var en tysk botanist, läkare och professor i medicin vid Universitetet i Tübingen och var särskilt intresserad av växternas medicinska egenskaper. Hans skrift Historia Stirpium (1542) blev en milstolpe i naturvetenskapernas historia.

 

bild: Lindgren Labs
Toppklocka (Campanula glomerata)

Denna betydelsefulla ordbok över botaniska termer illustrerades med träsnitt och uppskattades för sin detaljkunskap, men var främst avsedd som en handledning för växtinsamling. Den blev ett av de tre tidigaste, avgörande bidragen till den moderna botanikens utveckling. Fuchs var också den förste som beskrev växtsläktet Fuchsia och detta uppkallades senare efter honom, 1703.

Campana betyder klocka, bjällra, suffixet -ula liten och glomerata betyder hoprullad.

Släktet Campanula omfattar 440 accepterade artnamn och familjen Campanulaceae omfattar 88 växtsläkten med 2 385 accepterade artnamn, allt enligt The Plant List. Samarbete mellan Royal Botanic Gardens, Kew och Missouri Botanical Garden har gjort det möjligt att i The Plant List redovisa accepterade latinska namn för de olika taxa.

Läs mer >>

Toppklocka (Campanula glomerata). Den virtuella floran. Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, 1998.

Toppklocka (Campanula glomerata). Namn på 15 olika hemspråk; Wikispecies.

Toppklocka (Campanula glomerata). Irenes blogg Blomstertips

Toppklocka (Campanula glomerata). Flowers in Sweden.

Toppklocka (Campanula glomerata). Dr. Giuseppe Mazza, Scientific photographer, Monaco.

Toppklocka (Campanula glomerata). Online Atlas of the British & Irish Flora.

Toppklocka (Campanula glomerata). New England Wild Flower Society.

Toppklocka (Campanula glomerata). Plants database. Natural Resources Conservation Service, United States Department of Agriculture.

Toppklocka (Campanula glomerata). ITIS – Integrated Taxonomic Information System – U.S. Geological Survey.

 

 

bild: Lindgren Labs

 

SL

 


Arktisexpedition över okända havsbottnar

03 juli 2014

 

En stor svensk-rysk-amerikansk forskningsexpedition i Arktiska oceanen (Swedish Arctic Ocean Investigation of Climate-Cryosphere-Carbon Interactions; SWERUS-C3) skall i sommar under tre månader arbeta på isbrytaren Oden under ledning av professorerna Örjan Gustafsson och Martin Jacobsson från Stockholms universitet.

bild: SWERUS-C3 expedition
Preliminary cruise plan and study areas of Leg 1 and 2. EEZ=Exclusive Economic Zone; LR=Lomonosov Ridge; MR=Mendeleev Ridge; HC=Herald Canyon; NSI=New Siberian Islands.

 

Ett 80-tal forskare ska bland annat ge kunskap om okända havsbottnar och hur Arktis bildades och om geokemiska processer med viktig klimatpåverkan. Flertalet av deltagarna är från Sverige, Ryssland och USA, men några kommer från Kanada, Nederländerna, Storbritannien, Svalbard och Tyskland. Åtta av forskningsledarna kommer från Stockholms universitet och två från Göteborgs universitet.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har bidragit med en grundplåt till expeditionen med 46 miljoner kronor och senare har ytterligare finansiärer tillkommit, bland andra Vetenskapsrådet.


Isbrytaren Oden
är världsunik och har en avgörande betydelse för expeditionen; utan den hade expeditionen inte kunnat genomföras. Oden har utrustats utifrån forskarnas önskemål och behov. I skrovet finns utrustning för geovetenskapliga mätningar och på däck finns ett permanent laboratorium. Det finns teknisk utrustning och bekvämlighet på ett sätt som inte finns på andra fartyg.

Örjan Gustafsson och Martin Jacobsson har stor erfarenhet av expeditioner till havs och båda har tidigare deltagit i flera resor i Arktis med fartyg från både USA och Ryssland.

Expeditionens första etapp inleds den 3 juli 2014 i Tromsö och går längs den ryska ishavskusten till Barrow i Alaska med
Örjan Gustafsson
, professor i biogeokemi, som ledare.

Expeditionens andra etapp går, efter byte av besättningen omkring den 20 augusti, tillbaka till Skandinavien över en undervattenskedja, Lomonosovryggen, i närheten av Nordpolen med Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik, som ledare.

 

Läs mer >>

SWERUS-C3 expedition (på engelska)

 

SL