Arktisexpedition över okända havsbottnar

 

En stor svensk-rysk-amerikansk forskningsexpedition i Arktiska oceanen (Swedish Arctic Ocean Investigation of Climate-Cryosphere-Carbon Interactions; SWERUS-C3) skall i sommar under tre månader arbeta på isbrytaren Oden under ledning av professorerna Örjan Gustafsson och Martin Jacobsson från Stockholms universitet.

bild: SWERUS-C3 expedition
Preliminary cruise plan and study areas of Leg 1 and 2. EEZ=Exclusive Economic Zone; LR=Lomonosov Ridge; MR=Mendeleev Ridge; HC=Herald Canyon; NSI=New Siberian Islands.

 

Ett 80-tal forskare ska bland annat ge kunskap om okända havsbottnar och hur Arktis bildades och om geokemiska processer med viktig klimatpåverkan. Flertalet av deltagarna är från Sverige, Ryssland och USA, men några kommer från Kanada, Nederländerna, Storbritannien, Svalbard och Tyskland. Åtta av forskningsledarna kommer från Stockholms universitet och två från Göteborgs universitet.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har bidragit med en grundplåt till expeditionen med 46 miljoner kronor och senare har ytterligare finansiärer tillkommit, bland andra Vetenskapsrådet.


Isbrytaren Oden
är världsunik och har en avgörande betydelse för expeditionen; utan den hade expeditionen inte kunnat genomföras. Oden har utrustats utifrån forskarnas önskemål och behov. I skrovet finns utrustning för geovetenskapliga mätningar och på däck finns ett permanent laboratorium. Det finns teknisk utrustning och bekvämlighet på ett sätt som inte finns på andra fartyg.

Örjan Gustafsson och Martin Jacobsson har stor erfarenhet av expeditioner till havs och båda har tidigare deltagit i flera resor i Arktis med fartyg från både USA och Ryssland.

Expeditionens första etapp inleds den 3 juli 2014 i Tromsö och går längs den ryska ishavskusten till Barrow i Alaska med
Örjan Gustafsson
, professor i biogeokemi, som ledare.

Expeditionens andra etapp går, efter byte av besättningen omkring den 20 augusti, tillbaka till Skandinavien över en undervattenskedja, Lomonosovryggen, i närheten av Nordpolen med Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik, som ledare.

 

Läs mer >>

SWERUS-C3 expedition (på engelska)

 

SL

 

Kommentarer är stängda.