Vad är detta? Kanske ett olösligt matematiskt problem?

 

bild: Thoralf Alfsson

Kanske ett olösligt matematiskt problem? (Svaret finns nedan.)

 

Ett nytt krig i Göingeskogarna

– Det här är en krigsförklaring från mig. Nu vill jag inte ha med Migrationsverket att göra längre, säger kommunalrådet Patric Åberg i Östra Göinge kommun.

– Jag är fullständigt vansinnig, jag har inget som helst förtroende för Migrationsverket längre. Så sent som i förra veckan blev vi lovade att det inte skulle bli fler platser i vår kommun … , säger han upprört.

Vid ett flertal tillfällen har Patric Åberg påtalat att Östra Göinge tvingas ta ett alltför stort ansvar i förhållande till kommunens storlek. Migrationsverkets handlande om Brobysjukhuset har han kallat ”ett statligt övergrepp”.

 

Svalöv ställer krav på Migrationsverket

Både de styrande och oppositionen i Svalöv har också fått nog av Migrationsverket. För några veckor sedan bestämde verket att öppna ett andra flyktingboende i den lilla orten Röstånga.

– Vi anser att det inte är rimligt att man inte förrän en eller två veckor i förväg får information om det här.

Vi är en liten kommun med ett stort åtagande och därför säger vi att Migrationsverket måste tänka till lite också. De som kommer hit är människor som vill få det så bra som möjligt, skriver ledande politiker i Svalövs kommun ett öppet brev till Migrationsverket.

Samtliga partier i kommunen ställer ett ultimatum: antingen minskas antalet flyktingar i den lilla orten Röstånga eller så lägger Migrationsverket ner ett av två tidigare flyktingboenden på orten.

I Röstånga finns 800 invånare och när alla flyktingar är på plats ökar ortens invånarantal på några veckor till nästan 1200 personer. Detta kommer att skapa stora problem för kommunen.

Bland annat kommer kommunen inte att kunna sysselsätta alla flyktingar om ortens invånarantal ökar så som Migrationsverket begär:

– Man nästan fördubblar invånarantalet i lilla orten Röstånga. Det blir svårt att erbjuda ordentlig vård och utbildning åt de nyanlända flyktingarna. Det krävs att vi ställer om skolan.

Vårdcentralen i Svalöv måste också ställas om efter hur många läkare och sjuksköterskor de behöver. Och då är det inte så lätt att ställa om, när man inte vet om det kommer tio eller trehundra personer.

 

Migrationsverket igen …

Migrationsverket har idag återigen höjt sin prognos över antalet asylsökande, nu till 89 tusen i år.

Utvecklingen (?) skapar behov av fler boendeplatser i kommunerna och ett gemensamt ansvar för att ge dem som söker sig hit ett bra mottagande, påstår generaldirektör Anders Danielsson.

Under det första halvåret i år sökte närmare 32 tusen personer asyl i Sverige, nästan 70 procent fler än under motsvarande period i fjor. Utvecklingen (?) innebär att Migrationsverket nu höjer sin prognos från 70 tusen till 89 tusen asylsökande i år; en ökning med 27 %.

Idag finns det omkring 11 tusen i Migrationsverkets asylboenden som redan har uppehållstillstånd, men som inte kommer ut i någon kommun eftersom det inte finns någon plats att anvisa dem. Därför tar det längre tid för människor att komma in i samhället med boende och goda förutsättningar för etablering.

En följd av utvecklingen (?) är att antalet ensamkommande barn och ungdomar har ökat från 4 400 till 6 500 i år; en ökning med 48 %. Kommunerna ansvarar för deras boende och mottagande. Detta påverkar också anhöriginvandringen; prognosen över antalet ansökningar från anhöriga höjs därför från 55 300 till 62 000 i år; en ökning med 13 %.

 

Pressmeddelande från SCB, Nr 2014:75, 2014-03-19

Folkmängd 2013: Antalet asylsökande från Syrien har fördubblats.

 

Vår framtid …

Det lutar åt att vi i framtiden kommer att få läsa flera artiklar av motsvarade slag som denna från Helsingborgs Dagblad.

 

Svaret på uppgiften:

Staplarna i det ovanstående diagrammet visar de första sex månaderna i år, 2014. Våra grannländer har skrivit under och tillhör samma konventioner som Sverige, men trots detta lyckas grannländerna föra en betydligt mera ansvarsfull invandringspolitik och hantering av asylsökande.

Riksdagsledamoten och ledamoten av kommunfullmäktige i Kalmar Thoralf Alfsson skriver i sin blogg 2014-07-12 med rubriken ”Invandringsbomben”:

– Antalet asylsökande till Norden under det första halvåret 2014 kan inte beskrivas annat än som en ren katastrof för vårt svenska välfärdssamhälle och den svenska ekonomin.

Han menar att alla politiker inom 7-klövern skall hållas ansvariga när massinvandringens konsekvenser släpps lös på riktigt.

89 tusen om året – är den då inte redan uppenbar för de flesta?

 

Läs och lyssna mer >>
i de media som vågar skriva och säga sanningen …
exempelvis i denna.

 

Kommentarer är stängda.