Riksinternatens nedgång och fall …

 

Regeringen har beslutat att ta bort de särskilda villkor som gällt för Sveriges tre riksinternat Lundsberg, Grenna och Sigtuna. I dag lämnar Regeringen in sitt förslag på förändringen till lagrådet.

 

Samsung Mobile
Internatskola

För Lundsberg och de andra riksinternaten Grenna och Sigtuna innebär detta att skolan inte längre kommer att få särskilda statsbidrag. Skolorna kommer inte heller att få ta ut avgifter för undervisningen.

Lagändringen planeras träda i kraft i januari 2016.

 

Läs mer >>

Gömd och glömd skola i skogen

Värmlandsskola på Chalmers Cortege

Om Lundsbergs skola

 

SL

 

Kommentarer är stängda.