Ålafestival i Åhus, Skåne

 

Lördagen den 2 augusti är det dags för årets Ålafestival i Åhus och kröning av 2014 års Ålakung.

Utmärkelsen ålakung – eller åladrottning – kan den få som gjort betydande insatser för ålens fortlevnad.

 

bild: Free Big Pictures
Water-reflections

 

Årets Ålakung 2014 heter Håkan Westerberg

”Håkan Westerberg har nått långt med att skingra mystiken kring ålens vandring från våra vatten till Sargassohavet. Han har på ett vetenskapligt sätt visat på vandringsvägarna för ålen, vilket har gett värdefull kunskap för ålens fortlevnad. Några av hans senaste projekt har varit att placera satellitsändare på ålen för att kunna följa dess vandring på väg mot Sargassohavet. Han har också visat på att utsatt ål vandrar på samma sätt som annan ål.”

Passionerad men pensionerad
Håkan Westerberg har i 40 år varit forskare vid Fiskeriverket och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och deltagit i många studier och projekt om ålen.

Håkan Westerberg kommer den 6 november 2014 på Åhusgården att hålla ett föredrag om sin forskning för Åhus Föreläsningsförening.

 

Läs mer >>

Även utplanterad ål hittar vägen till Sargassohavet; Håkan Westerberg, Niklas Sjöberg, Ingvar Lagenfelt, Kim Aarestrup & David Righton. Marine Ecology Progress Series.


Den vandrande ålen
. Fiskeritidskrift för Finland, 2014 (2), Håkan Westerberg, Sveriges lantbruksuniversitet, Sötvattenslaboratoriet.

Ålen är akut hotad. Havs- och vattenmyndigheten, 2014.

Blåst skrämde inte ålvänner. Norra Skåne, 3 augusti 2014.

 

Bild: Free Big Pictures

 

SL

 

Kommentarer är stängda.