Varmare hav och krympande havsis

 

Nu är den andra etappen av den internationella polarforskningsexpeditionen SWERUS-C3 igång. Den anlände i slutet av augusti till Barrow i Alaska för att byta forskare och besättning.

Andra etappen har temat ”Från varmare hav och krympande havsis till utsläpp av växthusgaser”.

SWERUS-C3 är ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete och de övergripande forskningsfrågorna berör sambanden mellan klimat, kryosfär och kol – därav namnet C3 (climate, cryosphere, carbon).​

 

Läs mer >>

Halvtid för polarforskningsexpeditionen

Följ expeditionens blogg.

SWERUS-C3 expedition (på engelska)

 

SL

 

Kommentarer är stängda.