Grönfläckiga paddor på Öland

25 september 2014

 

Under torsdagseftermiddagen den 25 september 2014 släppte
Stiftelsen Nordens Ark
i samarbete med Länsstyrelsen Kalmar återigen ut 200 exemplar av den utrotningshotade grönfläckiga paddan vid Ottenby fågelstation utanför Mörbylånga.

 

Läs mer >>

Länsstyrelsen, Kalmar; 2014-09-25.

Sveriges Radio; 2014-09-25.

Grönfläckig padda förökar sig på Öland. Lindgren Labs, 2010-10-12.

 

SL

 


Från skolans bakgårdar

25 september 2014

 

Varannan lärare i gymnasieskolan och var tredje lärare i grundskolan saknar behörighet i sina undervisningsämnen, visar färsk statistik från Skolverket.

Bristen på behöriga lärare i skolorna har varit väl känd sedan länge. Ändå är det först nu som Skolverket vågar redovisa en detaljerad bild av lärares behörighet.

 

bild: skola

 

Tidigare har det endast visats siffror om hur stor andel av lärarna som har en lärarexamen. Antalet utkvitterade lärarlegitimationer visar emellertid ingenting om vilket antal lärare som är verksamma i skolorna.

Kanske har den allmänna debatten om PISA och insikten om skolans förfall påskyndat hanteringen.

Fyra av tio legitimerade lärare jobbar inte längre inom skolan överhuvudtaget, visar Skolverkets nya rapport.

Nu brådskar det med en nationell handlingsplan för läraryrket, säger Skolverkets generaldirektör i sitt pressmeddelande idag.

Svensk skola står och faller med tillgången på kompetenta lärare, har generaldirektören plötsligt insett.

I en avslöjande, intressant och färsk intervju med generaldirektören beskrivs läreriet som ett ”framtidsyrke”.

Fråga som exempel de fyra av tio legitimerade lärare som valt att inte längre jobba inom skolan överhuvudtaget, eller dem som fortfarande står ut

Om den tänkta handlingsplanen säger generaldirektören att de redan skulle ha haft en sådan om hon bara visste hur den skulle se ut.

Lägg märke till att intervjun är fri att sprida, men att kommentarer har inaktiverats för videoklippet.

 

Läs mer >>

Amatörer och dilettanter i skolans värld. Lindgren Labs, 2014-08-30.

Kommunerna har varit dåliga arbetsgivare. Sveriges Radio, 2014-09-25.

Nya siffrorna skakar Skolsverige. Svenska Dagbladet, 2014-09-25.

Nya katastrofsiffror – många lärare saknar behörighet. Dagens Nyheter, 2014-09-25.

 

SL

 


Världens 100 främsta universitet 2014

23 september 2014

 

Academic Ranking of World Universities, som nyligen har publicerats av Shanghai Jiao Tong University i Kina, har högt anseende och anses vara en av de viktigaste internationella rankningarna.

Shanghai Jiao Tong-universitetet är ett av Kinas mest ansedda lärosäten, med drygt 30 000 studenter. 1200 av världens universitet är där granskade och 500 är rangordnade i den årliga rapporten.

 

bild: universitet

Främst i Sverige

Plats 47 Karolinska institutet, Stockholm

Plats 61 Uppsala universitet

Plats 79 Stockholms universitet

 

Främst i Norden

Plats 40 Universitetet i Köpenhamn

Plats 69 Universitetet i Oslo

Plats 73 Universitetet i Helsingfors

Plats 74 Universitetet i Århus

 

Främst i världen

Plats 1 Harvard University, USA

Plats 2 Stanford University, USA

Plats 3 Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

Plats 4 University of California, Berkeley, USA

Plats 5 University of Cambridge, Storbritannien

Plats 6 Princeton University, USA

Plats 7 California Institute of Technology (Caltech), USA

Plats 8 Columbia University, USA

Plats 9 University of Chicago, USA

Plats 10 University of Oxford, Storbritannien

 

Av världens 40 främsta universitet kommer

– 28 från USA

– 5 från Storbritannien

– 1 från Schweiz

– 2 från Japan

– 2 från Kanada

– 1 från Frankrike

– 1 från Danmark

 

Läs mer >>

Academic Ranking of World Universities, 2014. Shanghai Jiao Tong University.

 

SL

 


Rödfibbla i sydöstra Värmland

04 september 2014

 

bild: Lindgren Labs
Rödfibbla, Pilosella aurantiaca (L.)

 

bild: Hultén 1971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbredningskarta: Hultén, 1971

 

Läs mer >>

Rödfibbla, Pilosella aurantiaca (L.) [Synonym: Hieracium aurantiacum L.] Den virtuella floran. Naturhistoriska riksmuseet.

Hieracium aurantiacum L.; Weeds in Australia. Australian Government.

Hieracium aurantiacum L.; Fire Effects Information System.
United States Department of Agriculture, Forest Service.

Boktips >>

Mossberg,B. & Stenberg, L., 2010. Den nya nordiska floran.

Eric Hultén, 1971. Atlas över växternas utbredning i Norden: fanerogamer och ormbunksväxter.

 

SL