Jul 2014 & Nyår 2015

18 december 2014

 

Till er alla:

En God Jul 2014 och Ett Gott Nytt År 2015

 

bild: A Isakov

 

SL

 


Sverige ska bli bäst i världen – igen ?

09 december 2014

 

Denna gång på smart energi under ledning av studeranden utan examen, Ibrahim Baylan.

* * *

Sverige ska bli världsledande i energieffektivisering

Så lyder det stora och långsiktiga målet i den handlingsplan som samordningsrådet för smarta elnät har överlämnat till energiminister Ibrahim Baylan.

På kort sikt är åtgärdena dock försiktigare. Bland annat handlar det om en möjlighet som redan finns, nämligen att se timvärden för elen, förklarar samordningsrådets vice ordförande Bo Normark.

– Kunden kommer automatiskt att få tillgång till sina mätvärden, utan att behöva göra något avtal med sitt elbolag. Det är en bra reform där kunderna får lära sig vilka möjligheter som finns, med att använda den information som kunden äger.

– Idén med att ha koll på sin förbrukning – och därmed sina utgifter – är att kunden ska lära sig att använda energin så effektivt så möjligt, säger Bo Normark.

 

* * *

En anekdot från Ryssland. Vid veckomötet i kolchosen berättas att landet snart kommer ifatt och går om Amerika.

En gammal gubbe reser sig och säger försynt:
– Ja, komma ifatt går väl bra, men att gå om är nog ingen bra idé.
– Varför det?
– Jo, svarar gubben, om vi går om så kommer alla att få se att vi har rumpan bar.

Sensmoral: Tala inte om att bli bäst förrän du inte ens har lämnat botten.

 

Läs mer >>

Så ska Sverige bli bäst i världen på smart energi. Sveriges radio, Nyheter, 2014-12-08.

 

SL

 


Publicistklubben ger Guldpennan 2014 till Erik Blix

08 december 2014

 

Publicistklubbens pris Guldpennan tilldelas 2014 Erik Blix, med motiveringen:

Regelbundet häcklar han landets politiska elit med en träffsäkerhet och finess som oftast är mer informativ och alltid mer underhållande än vad politikerna själva åstadkommer.

 

bild: Åsa Stöckel
Erik Blix Bild: Åsa Stöckel/Sveriges Radio

 

Erik Blix har jobbat med journalistik, satir, komedi och underhållning på de mest skiftande sätt och i de mest skiftande sammanhang och kännetecknade för hans stil är att han alltid lyckas få till rätt tonträff i sin satir, till innehåll och tilltal.

– Det är oerhört välförtjänt! Erik Blix är, tillsamman med resten av Public Service-gänget, i en klass för sig i svensk politisk satir. Det är en genre som kräver kritisk skärpa och en balans mellan humor och journalistik, och den behärskar Erik till fulländning, säger gruppchefen för Ekots helgprogram, Nina Benner.

Erik är programledare i P4 Extra Helg som sänds i Göteborg och gör satirinslaget Public Service i God morgon, Världen i P1.

 

LyssnaPublic Service från söndag 7 december 2014 av och med imitatörerna Göran Gabrielsson och Rachel Mohlin samt programledarna och manusförfattarna Kringlan Svensson och Erik Blix.

 

SL

 


Väder, vetenskap och gissningar

04 december 2014

 

Vädret i Sverige har förändrats. Det har blivit varmare och nederbörden större, vegetationsperioden har blivit längre och snösäsongen kortare.

Detta kan mätas och beräknas med termometer, mätglas, klocka och almanacka.

bild: creative commons

 

Under de senaste 20 åren har temperaturen i Sverige ökat med närmare en grad och vi har fått mer nederbörd än under de föregående 30 åren. Hur mycket temperaturen har ökat sedan 1800-talet kan också beräknas, så att alla kan bli överens om dessa värden.

Att beräkna den globala medeltemperaturen är svårare, men kanske finns det matematiska metoder för att även göra sådana mätningar korrekt.

Det klimat som råder på jorden idag ändras endast långsamt och bestäms av ett antal olika – samverkande eller motverkande – faktorer. Klimat är alltså mer än väder.

Klimatet i framtiden har doktorer, docenter, professorer och experter – både verkliga och självutnämnda – och vad värre är, också politiker sysslat med länge.

Jag tror att de som påstår att graden av mänsklig påverkan blir helt avgörande för hur klimatet kommer att utvecklas i framtiden mest sysslar med gissningar.

 

Läs mer >>

Varmare svenskt klimat märks i ny rapport. Sveriges radio, Nyheter, 2014-12-02.


Uppdatering av det klimatvetenskapliga kunskapsläget
. SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Rapport Klimatologi 9 (med 4,3 MB, pdf), december 2014.

Klimatförändring i Sverige och världen i ny svensk rapport. Energimyndigheten, 2014-12-01.

Läs också nedan om Energimyndighetens insatser för Svensk klimatforskning

Klimatförändring i Sverige och världen i ny svensk rapport. SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 2014-01-01.

 

Global warming eller bara en kall dag. Lindgren Labs, 2012-06-03.

Svensk klimatforskning. Lindgren Labs, 2012-04-03.

Självutnämnda klimatexperter rubbar förtroendet för vetenskapen. Lindgren Labs, 2010-05-26.

Klimatförändring eller enbart kallt väder. Lindgren Labs, 2010-01-10.

Väder och klimat. SO-rummet.

 

SL

 


Fortsatt fiskdöd i Hanöbukten

02 december 2014

 

När Ola fiskare i Kivik inspekterade sin fångst i sumpen var merparten av ålarna döda och de övriga sargade och såriga.

– Jag ska ta upp ål till en kund och ser då att nästan alla ålar är mycket påverkade och nästan döda, säger Ola fiskare

 

bild: Länsstyrelsen Blekinge
Ål (Anguilla anguilla)

 

Kvällen innan hade han tittat till ålarna utan att se några sår eller skador
så det hade skett under natten. En akut syrebrist i kombination med kemikalier i Hanöbukten kan kanske varit orsaken.

– Jag tror att det är någon yttre faktor som gör att de tappar slem väldigt fort och då blir de väldigt lätt påverkade, säger Ola fiskare.

 

”Havet dör” står det målat på ena hamnpiren i Kivik.

Ola Johnsson (som Ola fiskare egentligen heter) har under flera år försökt att uppmärksamma det han har sett i sitt dagliga arbete: fiskarter försvinner och de som blir kvar skadas av Hanöbuktens vatten.

Jag tycker att nu är det så allvarligt att myndigheterna måste ta hand om det här, säger han och uppmanar återigen såväl kommunpolitikerna och länsstyrelsen som Havs- och vattenmyndigheten och de högre politikerna att reagera.

Det som satsas på miljöarbetet i Hanöbukten tar alldeles för lång tid och är alldeles för svagt, säger Ola Johnsson.

 

Läs mer >>

Fiskare hittade 300 kilo död ål. Sveriges radio, P4 Kristianstad, 2014-11-20.

Årets djur 2011 – ålen. Länsstyrelsen Blekinge län.

Ålen är akut hotad. Havs- och vattenmyndigheten, 2014-02-10.

Länsstyrelsens hyckleri i Skåne upprör. Lindgren Labs, 2012-11-14.

HYCKLERI ! Hyckleri av grövsta sort. Miljöchefens blogg, Vellinge kommun, 2012-11-08

Länsstyrelsen håller möten och konferenser medan Hanöbukten dör. Lindgren Labs, 2011-08-20

 

SL