Sverige ska bli bäst i världen – igen ?

 

Denna gång på smart energi under ledning av studeranden utan examen, Ibrahim Baylan.

* * *

Sverige ska bli världsledande i energieffektivisering

Så lyder det stora och långsiktiga målet i den handlingsplan som samordningsrådet för smarta elnät har överlämnat till energiminister Ibrahim Baylan.

På kort sikt är åtgärdena dock försiktigare. Bland annat handlar det om en möjlighet som redan finns, nämligen att se timvärden för elen, förklarar samordningsrådets vice ordförande Bo Normark.

– Kunden kommer automatiskt att få tillgång till sina mätvärden, utan att behöva göra något avtal med sitt elbolag. Det är en bra reform där kunderna får lära sig vilka möjligheter som finns, med att använda den information som kunden äger.

– Idén med att ha koll på sin förbrukning – och därmed sina utgifter – är att kunden ska lära sig att använda energin så effektivt så möjligt, säger Bo Normark.

 

* * *

En anekdot från Ryssland. Vid veckomötet i kolchosen berättas att landet snart kommer ifatt och går om Amerika.

En gammal gubbe reser sig och säger försynt:
– Ja, komma ifatt går väl bra, men att gå om är nog ingen bra idé.
– Varför det?
– Jo, svarar gubben, om vi går om så kommer alla att få se att vi har rumpan bar.

Sensmoral: Tala inte om att bli bäst förrän du inte ens har lämnat botten.

 

Läs mer >>

Så ska Sverige bli bäst i världen på smart energi. Sveriges radio, Nyheter, 2014-12-08.

 

SL

 

One Response to Sverige ska bli bäst i världen – igen ?

 1. Bo Bergman skriver:

  Vad kan vi vänta oss i ett land som leds av lågutbildade politiska broilers? Svenska politiker är ju de sämst utbildade i Europa.

  I Frankrike har de flesta parlamentsledamöter examina från finaste universitet, toppade med doktorsgrad och andra titlar som borgar för hög kompetens. Detsamma gäller i övriga europeiska länder men Frankrike ligger i topp.

  I Sverige är det studerande, fackliga aktivister och B-kändisar som flockas i maktsfären. Deras främsta merit är kamraternas förtroende. Utbildning och kunskaper ses tydligen som överflödiga.

  När det uppstår problem har dessa broilers inga svar. Standardåtgärden blir då att ”tillsätta en utredning” eller en komission. Detta kunde man skratta åt, om inte dessa utredningar kostade oss skattebetalare miljonbelopp varje år.

  Allt detta pågår under medias tysta gillande. Inte en enda granskning eller något intresse för eländet.