Vår hotade kunskapsnation

 

Vi borde sträva efter att alla högskolor ska hålla god kvalitet. Resurserna måste följa med antalet utbildningsplatser.

— Studenter vid vissa högskoleprogram kan ha mindre än fem timmar lärarledda lektioner i veckan, säger ordföranden för Saco, Göran Arrius.

Av landets högskolor har 17 procent brister i kvalitén. Endast hälften av högskolorna når upp till en mycket god kvalitet.

Helene Hellmark Knutsson (S), regeringens högskoleminister, medger att det finns brister.

 

Läs mer >>

Saco kräver mer resurser till högskolan. Sveriges Radio P1, Studio Ett, 2014-12-30.

Läs också >>

Norge i internationella forskningseliten. Lindgren Labs, 2014-10-06.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.