Ingen god havsmiljö före 2020

 

Europas länder har förbundit sig att ha en god havsmiljö före år 2020, enligt EU:s havsmiljödirektiv.

Detta mål kommer inte att kunna bli uppnått i Sverige, men ett nytt åtgärdsprogram påstås ändå kunna ”medföra betydande förbättringar av havsmiljön”.

Kostnaden för de svenska delarna av Östersjön och Nordsjön uppskattas nu till fyra miljarder kronor.

Det borde vara en riksangelägenhet när ”kulturnationen” (?) Sverige inte längre förmår att skydda sin havsmiljö. Public Service och media försöker att dölja verkligheten och sanningen med enbart spridda lokala notiser.

Den drygt årsgamla ekonomiska organisationen Tillväxt Syd inom området Ystad – Österlen i sydöstra Skåne lockar optimistisk sina medlemmar med att ”den ekonomiska vinningen blir 200 miljarder kronor under den följande femårsperiodenom miljöstatusen uppgraderas till god.

Dessvärre saknas i programmet för Tillväxt Syd uppgifterna om de tekniska och biologiska metoderna för att förbättra den katastrofala havsmiljön, trots de förslag med 33 åtgärder som nu har presenterats.

 

Läs mer >>

Så kan Östersjön bli friskare. Sveriges Radio, P4 Östergötland, 2015-02-06.

God havsmiljö 2020; Dnr 3563-14. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön. Havs- och vattenmyndigheten, remissversion 2015-02-01.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.