Oro inför vård och räddning

 

Sverige, Malta och Portugal är de enda länder i Europa som inte har nationella riktlinjer för läkares fortbildning.

Istället är det landstingen som är ansvariga för att läkarna har rätt kunskaper. SKL, Sveriges kommuner och landsting, tror inte på hårdare krav på fortbildning, och inte heller att mer pengar skulle vara svaret.

Det finns en utbredd kritik mot svenska läkares fortbildningsmöjligheter.

Undersökningen från radioprogrammet Kaliber har besvarats av 52 specialistkliniker i landet. Nästan hälften att dem anser att specialistläkarna där inte får tillräcklig fortbildning. Som främsta orsak nämns brist på pengar och tid. Nästan alla vill ha hårdare krav på fortbildning.

Läs mer >>

Fortbildning för läkare måste bli bättre. Sveriges Radio, 2015-03-15.

 

Kaliber granskar vården

Hur säker kan du vara på att få rätt vård och att den läkare du möter har rätt kompetens? Kaliber har undersökt vem som kontrollerar kvaliteten i den svenska vården.

Läs mer >>

Kan man lita på att läkaren kan sitt jobb?. Sveriges Radio, P1, Kaliber, 2015-02-22.

Patienter skadas allvarligt, och några har till och med omkommit, efter att ha träffat läkare som saknar de rätta kunskaperna. Sverige är ett av mycket få länder i Europa som inte ställer några nationella krav på att specialistläkare hänger med i utvecklingen och får den rätta fortbildningen.

Läs mer >>

Kan man lita på att läkaren kan sitt jobb?, del 2. Sveriges Radio, P1, Kaliber, 2015-03-15.

 

Kvaliteten inom svensk räddningstjänst riskerar att försämras kraftigt

Tidigare fanns det fyra räddningsskolor i Sverige som utbildade brandmän och brandbefäl.

Antalet skolor har minskats till två.

Nu utreder MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, om de på grund av minskade anslag kan lägga ner ytterligare en skola. Detta har väckt kraftiga reaktioner runtom i Sverige.

Ett hundratal räddningschefer och ett femtiotal politiker i kommuner och landsting har skrivit gemensamma brev till inrikesministern där de uttrycker sin oro för att kvaliteten inom svensk räddningstjänst riskerar att försämras kraftigt.

Risken är nu stor för att de tvingas använda sig av räddningspersonal som inte är färdigutbildad.

Läs mer >>

En av landets två kvarvarande räddningsskolor riskerar att läggas ner. Sveriges Radio, P1, Vetenskapsradion Forum, 2015-03-16 (10.05-24.00).

 

SL

 

Kommentarer är stängda.