Sveriges bästa lärare

 

Per Paulsrud, Lugnetgymnasiet i Falun, tilldelas 2015 års Ingvar Lindqvistpris i biologi av Kungliga Vetenskapsakademien.

Per Paulsruds undervisning har en stark koppling till forskning där han utnyttjar både modern bioteknologi och aktuella databaser i ett undersökande arbetssätt.

 

bild: KVA
Per Paulsrud, Falun

 

Prisutdelningen sker vid akademiens högtidssammankomst den 31 mars 2015. Prissumman är 70 tusen kronor.


Ingvar Lindqvistprisen
har fått sitt namn efter Kungliga Vetenskapsakademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist, som tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället.

Prisen delas ut till lärare inom den svenska obligatoriska skolan eller gymnasieskolan som gjort stora pedagogiska insatser inom matematik och naturvetenskapliga ämnen. Pristagarna är nominerade av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av akademiens kommitté för skolfrågor, valts av akademiens ledamöter.

Tidigare mottagare av Ingvar Lindqvistprisen.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.